ΡΑΕ

Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής, η απόφαση της ΡΑΕ να καθορίσει στα χαμηλά επίπεδα το WACC του ΑΔΜΗΕ, όχι μόνο δεν προστατεύει τον καταναλωτή, αλλά αντίθετα δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθειά του να πετύχει τους στρατηγικούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί

Δεν αλλάζει το WACC του ΑΔΜΗΕ, έρχονται κυρώσεις για τις καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην ικανοποίηση παραπόνων των καταναλωτών και αποζημιώσεις για τις διακοπές ρεύματος-Εντός Ιουλίου η σχετική εισήγηση του Ρυθμιστή

Τη συνάντηση απασχόλησε και η λειτουργία των αγορών ηλεκτρισμού των δύο χωρών και παρουσιάστηκαν οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχουν τεθεί σε κάθε χώρα στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης με βιώσιμους όρους