Τέρνα Ενεργειακή

Σύμφωνα με στέλεχος αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, στην διεθνή αγορά ομολόγων, οι ελληνικές εταιρείες που έχουν τα ανάλογα μεγέθη χρειάζεται να αντλούν κεφάλαια μεγαλύτερα των 200 εκατ. ευρώ

Ως απολύτως επιτυχής ολοκληρώνεται η έκδοση καθώς η εταιρεία επιτυγχάνει την υπερκάλυψη του αιτούμενου ποσού κατά 4,56 φορές ενώ το ύψος του επιτοκίου διαμορφώνεται όπως όλα δείχνουν εντός του επιδιωκόμενου εύρους