Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας για τη Lamda Development να εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά στο mega project του Ελληνικού και στα malls, ωστόσο παράλληλα με αυτά ο όμιλος που υλοποιεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη, ενισχύει την παρουσία του και στις ΑΠΕ, διευρύνοντας έτσι το «πράσινο» αποτύπωμά του.

Συγκεκριμένα, μέσω θυγατρικών εταιρειών και σχημάτων όπου κατέχει πλειοψηφική μετοχική συμμετοχή έχει εδώ και καιρό στα σκαριά ένα μεγάλο συγκρότημα αιολικών πάρκων στον Έβρο, σε περιοχές του Διδυμοτείχου και της Ορεστιάδας.

Φορέας του εν λόγω project είναι η εταιρεία Green Volt Μ.Ι.Κ.Ε. και αυτό αφορά σε 4 Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής ισχύος 302,4 MW με τα συνοδά έργα τους και διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 150 kV σε νέο Κ.Υ.Τ. Ειδικότερα, το έργο απαρτίζεται από:

-1. Αιολικό Πάρκο 100,8 MW (με 24 Ανεμογεννήτριες) στη θέση «Λαγός – Πύργος – Αλώνια» της Δ.Ε. Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας του Δήμου Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας.

– 2. Αιολικό Πάρκο ισχύος 63,0 MW (με 15 Α/Γ) στη θέση «Τρανή Ράχη – Χέρσος Λόφος – Πηγάδια» της Δ.Ε. Διδυμότειχου, Μεταξάδων & Ορεστιάδας των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.

-3. Αιολικό Πάρκο ισχύος 46,2 MW (με 11 Α/Γ) στη θέση «Αλμυρές – Πάγος» της Δ.Ε. Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας.

-4. Αιολικό Πάρκο ισχύος 92,4 MW (με 22 Α/Γ) στη θέση «Φύλακες – Αετός – Μαυροχώματα» της Δ.Ε. «Βύσσας – Κυπρίνου» του Δήμου Ορεστιάδας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο έχει εξασφαλίσει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) από τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ με πρόσφατη απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ εγκρίθηκε η τροποποίηση της ως προς την ένταξη στον σχεδιασμό του των εκτάσεων εκείνων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία, συνολικού εμβαδού 35.302,04 τ.μ.

Ποια είναι η Green Volt

Η Green Volt συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 με μοναδική μέτοχο την Greenvega Energy Limited και αρχικό κεφάλαιο 5.000 ευρώ, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα και από μετατροπή αιολικής ενέργειας.

Ακολούθησαν διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με την είσοδο και άλλων εταιρικών σχημάτων. Έτσι, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό τη κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα 2.436.686 ευρώ, -που αντιστοιχούν σε ισάριθμα εταιρικά μερίδια του 1 ευρώ-, συνιστάμενο από κεφαλαιακές και εξωκεφαλαιακές εισφορές. Ειδικότερα τα 2.256.686 ευρώ αποτελούν καταβεβλημένα κεφάλαια και οι 180.000 ευρώ εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Όσον αφορά τη μετοχική σύνθεση:

– η εταιρεία Evrowind Μονοπρόσωπη Εταιρεία Συμμετοχών και Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατέχει ποσοστό 67,71%. Η Evrowind, με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Οδ. Αθανασίου (Διευθύνοντα Σύμβουλο της Lamda Development) συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, με βασικό σκοπό, μεταξύ άλλων, τη δραστηριοποίηση σε θέματα ενέργειας και ειδικότερα την εμπορία και παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος και τις ΑΠΕ, καθώς και τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, εμπορία και διαχείριση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, υδροηλεκτρική παραγόμενη από φωτοβολταϊκά πάρκα και από βιομάζα), ενώ είναι θυγατρικός βραχίονας της Lamda Development.

-η εταιρεία Greenvega Energy Limited, με έδρα στην Κύπρο κατέχει ποσοστό 7,47%.

-η εταιρεία Elektra Volt Energy Limited, με έδρα στην Κύπρο, κατέχει ποσοστό 8,68%.

-η εταιρεία Behi Establishment Limited, επίσης με έδρα στην Κύπρο κατέχει ποσοστό 5,19%.

-η εταιρεία Skypath Capital Limited, εδρεύουσα και αυτή στην Κύπρο, κατέχει ποσοστό 3,56%.

Όσον αφορά τις εξωκεφαλαιακές εισφορές, ο Οδυσσέας Αθανασίου «παρέχει στην εταιρεία υπηρεσίες διοίκησης, διεύθυνσης και διαχείρισης, αποτιμηθείσας αξίας 90.000 ευρώ», που αντιστοιχεί ποσοστό 3,69%, όπως αναφέρεται, ενώ τα στελέχη της Lamda Development Θεόδωρος Γαβριηλίδης και Ιωάννης Γιαννακόπουλος, κατά ανάλογο τρόπο κατέχουν 2,81% και 0,89% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω εξωκεφαλαιακές εισφορές είναι ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα έχουν αποτιμηθεί και εξαντλούνται στην παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών μέχρι την έκδοση άδειας εγκατάστασης ΑΠΕ της εταιρείας.

Οι άλλες «πράσινες» επενδύσεις

Ένας άλλος και πολύ παλαιότερος εταιρικός βραχίονας της Lamda Development στο πεδίο της ενέργειας είναι η Lamda Energy Investments, η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2002. Τον Φεβρουάριο του 2022 μάλιστα η μητρική Lamda Development παρείχε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 3 εκατ. ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ρευστότητα της Lamda Energy Investments και η ανάπτυξη της «με την συμμετοχή της στην εταιρεία Evrowind S.M.S.A, που σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», όπως σημειώνεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι τον Ιούλιο του 2022, εν μέσω αντίξοων συνθηκών αγοράς (έντονες πληθωριστικές πιέσεις και άνοδος επιτοκίων, γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση), η Lamda Develompent ολοκλήρωσε μέσω Δημόσιας Προσφοράς, την έκδοση του πρώτου Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) ύψους 230 εκατ. ευρώ (7ετούς διάρκειας με επιτόκιο 4,70%), το οποίο υπερκαλύφθηκε κατά 3,12 φορές. Τα αντληθέντα κεφάλαια του πράσινου ομολόγου διατίθενται αποκλειστικά σε επιλέξιμες κατηγορίες πράσινων επενδύσεων όπως η ανάπτυξη βιώσιμων κτιρίων και βιώσιμων αστικών εξωτερικών χώρων, η πράσινη ενέργεια και οι έξυπνες πόλεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο του 2022 η Lamda Development προχώρησε στην πρώτη της επένδυση στην πράσινη ενέργεια, μέσω της Lamda Energy Investments, εξαγοράζοντας ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου της R Energy 1 Holding, έναντι τιμήματος 5 εκατ. ευρώ σε μετρητά, συναλλαγή που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Παράλληλα, η R Energy 1 Holding S.A. προχώρησε στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου, ύψους 10 εκατ. ευρώ, 3ετούς διάρκειας, που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Lamda Energy Investments, η οποία κατά τη μετατροπή του ΜΟΔ, θα έχει το δικαίωμα απόκτησης ποσοστού 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της R Energy 1 Holding.

Σημειώνεται ότι η R Energy 1 Holding κατέχει έργα ΑΠΕ σε λειτουργία συνολικής ισχύος 43,5MW ενώ, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο της, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 100MW στο τέλος του 2024.

Διαβάστε ακόμη

Τι κερδίζουν και τι χάνουν οι ξενοδόχοι από τις εξαγγελίες για τη φορολόγηση στα Airbnb και την αύξηση του φόρου διαμονής

Ελλάκτωρ: Προ των πυλών η πώληση του Smart Park της REDS

Γιάννης Ντεληδήμος (Intertrade Hellas): Γιατί το 2023 εξελίσσεται σε «χρονιά σταθμό» για τη χαρτοποιία πίσω από τη Softex

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ