Η ΜYTILINEOS αποτελεί έναν από τους πλέον ισχυρούς διεθνείς επιχειρηματικούς οργανισμούς, ενώ αποτελεί κομβικό παράγοντα στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παράλληλα, έχει διαμορφώσει έντονη και πολυεπίπεδη δράση στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Η ελληνική πολυεθνική επενδύοντας στρατηγικά στον εθνικό και παγκόσμιο στόχο της ενεργειακής μετάβασης, θέτει όλες της τις δυνάμεις στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Φιλόδοξες δεσμεύσεις με πράσινο πρόσημο

Η πορεία της εταιρείας προς τη βιωσιμότητα χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή αυτοδέσμευσή της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την ευθυγράμμιση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και από τον ηγετικό ρόλο που έχει στον εξελισσόμενο εθνικό ενεργειακό μετασχηματισμό και την απανθρακοποίηση.

Συγκεκριμένα, το 2021 η MYTILINEOS έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία που έθεσε σαφείς στόχους και δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, δείχνοντας το δρόμο για μια πιο πράσινη και φιλική προς το περιβάλλον βιομηχανία.

Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, φιλοδοξώντας να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Οι άμεσες δράσεις για την κλιματική κρίση

Στο πεδίο της επιχειρηματικής λειτουργίας η MYTILINEOS έχει να επιδείξει συγκεκριμένες και μετρήσιμες δράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία ενισχύει σταθερά με επενδύσεις σε έργα Α.Π.Ε. την παραγωγή καθαρής ενέργειας, η οποία το 2021 ανήλθε στο 9,7% της συνολικής της παραγωγής, αυξημένη κατά 12,8% σε σχέση με το 2020. Οι απόλυτες άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατέγραψαν μείωση κατά 12,4% σε σχέση με τα επίπεδα του έτους βάσης 2019. Επιπλέον, μείωσε περαιτέρω, κατά 2%, τη συνολική ποσότητα εκπομπών NOx/SΟx, και κατά 48,3% την ποσότητα εκπομπών σωματιδίων σε σχέση με το 2020.

Σχετικά με τα ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης η MYTILINEOS εφαρμόζει πιστοποιημένο (ISO 14001:2015) σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συνδυασμό με τη συστηματική εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Η στρατηγική δέσμευση της MYTILINEOS για το περιβάλλον αποτυπώνεται και σε επίπεδο επενδύσεων καθώς το 2021, οι δαπάνες της Eταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος ανήλθαν σε €82,8 εκ. Στον τομέα της Μεταλλουργίας και στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας η ελληνική πολυεθνική αύξησε την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου, χρησιμοποιώντας scrap αλουμινίου ως πρώτη ύλη, που ανήλθε περίπου στο 20% της συνολικής παραγωγής της ΜYTILINEOS, συμβάλλοντας σημαντικά στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των αέριων εκπομπών.

Μάλιστα, την προηγούμενη χρονιά ολοκληρώθηκε μια σειρά επενδύσεων για την αύξηση των επιπέδων παραγωγικής δυναμικότητας «πράσινου» Αλουμίνιου, με στόχο η Εταιρεία να ανταποκρίνεται τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση (η χρήση  αλουμινίου αποτελεί βασικό συστατικό της ενεργειακής μετάβασης) όσο και στους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ουδετερότητας άνθρακα μέχρι το 2050 είναι απαραίτητη η εγκατάσταση υποδομών υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας και άλλων εφαρμογών, με το αλουμίνιο να έχει σημαντική συμμετοχή.

Επίσης είναι αξιοσημείωτο πως το ποσοστό στερεών αποβλήτων που ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε, κατά το 2021, αυξήθηκε στο 25%, ενώ το ποσοστό υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων, περιορίστηκε στο 2,0% στοιχείο που επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Οι διακρίσεις

Ενδεικτικό της αναγνώρισης των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η εταιρεία, είναι οι διακρίσεις που έχει λάβει με κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς, που αξιολογούν διεθνώς εταιρείες για τις ενέργειες που συνδέονται με τη βιωσιμότητα. Χαρακτηριστικά η MYTILINEOS, το 2021, αναγνωρίστηκε από τη Sustainalytics, έναν από τους πιο σημαντικούς και αξιόλογους ESG Raters παγκοσμίως, ως μία από τις «Κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες» για την ESG επίδοσή της, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση σε σύνολο 114 εταιρειών του κλάδου των Industrial Conglomerates. Παράλληλα, μέσα στο 2021, η MYTILINEOS εντάχθηκε στη ομάδα των “Science Based committed companies” της διεθνούς πρωτοβουλίας SBTi, με σκοπό την επιστημονική επικύρωση των κλιματικών της στόχων ενώ κατάφερε επίσης να ολοκληρώσει με επιτυχία 11 ESG αξιολογήσεις από διεθνείς οργανισμούς (ESG Raters) βελτιώνοντας αισθητά τις επιδόσεις της.

H MYTILINEOS μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες δημιουργεί νέες επιχειρηματικές τάσεις και δείχνει το δρόμο για την υγιή επιχειρηματικότητα του μέλλοντος με έμφαση στη βιωσιμότητα.

Διαβάστε ακόμη

Χάνουν επιδόματα και προστασία κατοικίας λόγω του ΕΝΦΙΑ!

Παρατείνεται η αβεβαιότητα στην αγορά ηλεκτρισμού – Οι δύο κρίσιμες ημερομηνίες και οι ασφυκτικές πιέσεις

Τζεντιλόνι: Μετά το καλοκαίρι η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας στην Ευρωζώνη