Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα deal στην αγορά των εναλλακτικών προμηθευτών ενέργειας. Η εξαγορά της Watt+Volt από την Mytilineos που ανακοινώθηκε στις 22 Αυγούστου 2022, σηματοδότησε την περαιτέρω ενίσχυση της Protergia, η οποία ήδη κατείχε την πρώτη θέση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων, στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, προσθέτοντας χαρτοφυλάκιο 200.000 πελατών που διέθετε η εταιρεία της οικογένειας Παπαναγιώτου.

Έκτοτε και ενώ οι διαδικασίες ενσωμάτωσης σε ουσιαστικό επίπεδο έχουν προχωρήσει, η ΡΑΕ βάζει και αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, επίσημη «βούλα» της στη συμφωνία, προεγκρίνοντας την τροποποίηση της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της Watt+ Volt λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης.

Η σχετική αίτηση της εταιρείας υποβλήθηκε στην Αρχή στις 29 Νοεμβρίου 2022 και στην απόφαση που εκδόθηκε στις 22 Δεκεμβρίου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η Watt+ Volt είναι κάτοχος άδειας προμήθειας φυσικού αερίου από το 2015 και ότι η ΡΑΕ εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου της αίτησης και των συμπληρωματικών στοιχείων αυτής, που υποβλήθηκαν για την προκαταρκτική εξέταση της μεταβολής στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας, ως προς την τυπική πληρότητά της καθώς και ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης που τυχόν επηρεάζονται από τις προτεινόμενες μεταβολές.

Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου της αίτησης διαπιστώθηκε ότι ο αιτών στην αίτησή του αναφέρει τους λόγους της αιτούμενης μεταβολής της προκείμενης αλλαγής στη μετοχική σύνθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 & 18 του Κανονισμού Αδειών, συνυποβάλλοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημά της προκαταρκτικής εξέτασης μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας και ως εκ τούτου η αίτησή του είναι τυπικώς πλήρης.

Έτσι, η ΡΑΕ αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της απόφασής της (του 2015) για τη χορήγηση άδειας προμήθειας φυσικού αερίου στην Watt+ Volt, λόγω επικείμενης μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης του κατόχου της άδειας, από Χρήστος Παπαναγιώτου 51%, «Pueblo Trading Ltd» 40% και Αναστάσιος Παπαναγιώτου 9% σε «Μυτιληναίος Α.Ε.» 100%.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία του Αυγούστου προέβλεπε τίμημα ύψους 36 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ σε μετρητά και τα υπόλοιπα σε μετοχές της Mytilineos με τιμή 17 ευρώ/ μετοχή.

Στις 16 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την παραπάνω συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση από την Μυτιληναίος Α.Ε. του συνόλου (100%) των μετοχών της Watt+ Volt. Η ΕΠ.ΑΝ. έκρινε ότι η συγκέντρωση έχει κατά βάση οριζόντια διάσταση(κυρίως στην υπο-αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης και στη αγορά παροχής υπηρεσιών δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων) δεδομένου ότι σε αυτές συμμετέχουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και το αθροιστικό μερίδιο αγοράς είναι μεγαλύτερο του 15%, χωρίς ωστόσο να προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

Διαβάστε ακόμη

Πέρασαν οι πρώτες αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης – «Καπέλο» 5 λεπτά το λίτρο και… βλέπουμε!

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ και το Drag Pasok (2), τα χρυσά στρέμματα του Αστέρα και τα sold out διαμερίσματα στο Μαρούσι 

Γιώργος Νίκας: Οι business ενός πλούσιου γόνου που χάνει σε πλειστηριασμό το πατρικό του σπίτι στη Στησιχόρου (pics)