Μπορεί η θεομηνία Daniel που τον περασμένο Σεπτέμβριο προκάλεσε σφοδρές πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας με αποτέλεσμα εκτεταμένες καταστροφές στο γεωργικό κεφάλαιο, σε παραγωγικές δομές, κατοικίες και δημόσιες υποδομές, να μην επηρέασε την core δραστηριότητα του Ομίλου Καράτζη στην περιοχή, καθώς διατηρεί εργοστάσιο στη Λάρισα, ούτε, εκ πρώτης όψεως, τα υπό κατασκευή φωτοβολταϊκά πάρκα του. Έτσι, όπως αναφερόταν στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, «οι εγκαταστάσεις δεν επλήγησαν από τη θεομηνία ούτε προέκυψαν ουσιώδη θέματα στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδύσεων των θυγατρικών εταιρειών Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1, 2,3».

Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τη μεγάλη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 330 MW που προγραμματίζει ο όμιλος στην ίδια περιοχή. Έτσι, στις 17 Νοεμβρίου 2023 η εταιρεία «Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις» («Καράτζη Α.Ε.) υπέβαλε στη ΡΑΑΕΥ αίτηση για την τροποποίηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,- η οποία χορηγήθηκε φέτος-, μέγιστης ισχύος έγχυσης 330 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 330 MW, στη θέση «Αγρ. 1341, Αγρ. 1343», της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τη μεταφορά της θέσης εγκατάστασης.

Η Ρυθμιστική Αρχή έκανε δεκτή την αίτηση και στο σκεπτικό της απόφασης λαμβάνεται υπόψη «το γεγονός ότι, με τη διαπιστωτική πράξη με Αριθμ. Πρωτ. 75376 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, διαπιστώθηκε η συνδρομή της περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4951/2022 «Σημαντικών μεταβολών που συνδέονται με γεωλογικά αίτια, ιδίως καθιζήσεων εδάφους, κατολισθήσεων, βραχοπτώσεων, σεισμικών γεγονότων, και έχουν επέλθει ή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επέλθουν, λόγω των φυσικών καταστροφών και φαινομένων, στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος του σταθμού», καθιστώντας αναγκαία τη μεταφορά της θέσης εγκατάστασης σταθμού Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 330 MW από τη θέση «Αγρ. 146, Αγρ. 147, Αγρ. 148Α, Αγρ. 148Β, Αγρ. 149» Δ.Δ. Νίκαιας, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας στη θέση «Αγρ. 1341, Αγρ. 1343», Δ.Δ. Νίκαιας, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας, της εταιρείας «Καράτζης Α.Ε.».

Έτσι, η τροποποίηση έγινε από δεκτή από τη ΡΑΑΕΥ με τον σταθμό αποθήκευσης να διαθέτει μέγιστη ισχύ έγχυσης και μέγιστη ισχύ απορρόφησης 330 MW, εγκατεστημένη χωρητικότητα 745,6 MW και εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα 660 MW. Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι για 25 χρόνια (έως 22/5/2044).

Κανονικά οι επενδύσεις

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση όσα έχουν αναφερθεί από τον όμιλο Καράτζη στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις του, το τρίτο τρίμηνο του 2024 προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία τα τρία νέα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα του στη Θεσσαλία, συνολικής ισχύος 270,8 MW και συνολικού κόστους 190,8 εκατ. ευρώ.

H χρηματοδότηση της επένδυσης των θυγατρικών εταιρειών Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1, 2, 3 έγινε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκαν τρείς συμβάσεις κάλυψης μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού ποσού 159,64 εκατ. ευρώ με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς και το Ελληνικό Δημόσιο, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 190,8 εκατ. ευρώ. Η ίδια συμμετοχή του Ομίλου στην επένδυση ανέρχεται σε ποσοστό 20% δηλαδή περί τα 38,2 εκατ. ευρώ,

Πιο αναλυτικά, έχουν υπογραφεί όλες οι συμβάσεις εξοπλισμού και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής των τριών φωτοβολταϊκών πάρκων τα οποία προβλέπεται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα να ηλεκτριστούν το καλοκαίρι-φθινόπωρο του 2024. Παράλληλα υπογράφηκε από τις τρεις εταιρείες, μακροχρόνια σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με τη Mytilineos.

Διαβάστε ακόμη

Συναγερμός: 44.000 είδη ζώων απειλούνται με εξαφάνιση

Ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας που εκλιπαρούν δισεκατομμυριούχοι και διασημότητες να σχεδιάσει τα σπίτια τους

«Hemera»: Η ελληνο-τουρκική κόντρα και το σφυρί για ένα ξύλινο σκάφος (pic)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ