Επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ για τον τομέα της ενέργειας έχει βάλει σε τροχιά υλοποίησης ο Όμιλος Καράτζη.

Ο ένας «πυλώνας» αυτού του πλάνου αφορά τις ΑΠΕ και τη μεγάλη επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.192,75 MW στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, η οποία προχωράει με γοργούς ρυθμούς.

Το mega project στα φωτοβολταϊκά

Όπως είναι γνωστό, αυτό το μεγάλο project έχει ενταχθεί σε δύο σκέλη στις «Στρατηγικές Επενδύσεις» του Ν.4608/2019. Το πρώτο σκέλος (ύψους 421,6 εκατ. ευρώ) προβλέπει τη δημιουργία 26 νέων φωτοβολταϊκών σταθμών με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 830 MWp, σε διάφορες εκτάσεις στη Μαγνησία, τη Λάρισα και το Κιλκίς.

Αυτό έχει ήδη μπει σε φάση υλοποίησης, καθώς οι συγκεκριμένες θέσεις εγκατάστασης είναι ιδιωτικές και ο Όμιλος Καράτζη έχει ολοκληρώσει τις σχετικές συμφωνίες.

Ο Όμιλος είχε αιτηθεί τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγική Επένδυση τον Ιούλιο του 2020, κάτι που έγινε πράγματι το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, εξασφαλίζοντας το premium της ταχείας αδειοδότησης, δεδομένου ότι πρόκειται για επένδυση στον τομέα της βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας με συνολικό προϋπολογισμό υπερ-τετραπλάσιο του ελάχιστου απαιτούμενου των 100 εκατ. ευρώ.

Τον Αύγουστο του 2021 εντάχθηκε στις «Στρατηγικές Επενδύσεις» και το δεύτερο σκέλος που αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταικών σταθμών 362,75 MW. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση του Δ.Σ. για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2020, «προχωρούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των ΦΒ πάρκων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και η υλοποίηση των σχεδίων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2022».

Επίσης, τονίζεται ότι «ο Όμιλος στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσεώς του στον τομέα των ΑΠΕ με τη διενέργεια νέων πράσινων επενδύσεων». Πάντως, με βάση τα σημερινά δεδομένα το μελλοντικό εκτόπισμα του Ομίλου στο πεδίο της ηλιακής ενέργειας θα ξεπερνά το 1,1 GW, καθιστώντας τον έναν από τους πλέον ισχυρούς παίκτες του κλάδου.

Παράλληλα, μπαίνει σε παραγωγική λειτουργία το αιολικό πάρκο της θυγατρικής «Αιολική Πνοή Αποσκιάς» ισχύος 8,4 MW, στην θέση «Άγιος Ιωάννης» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, στη Βοιωτία. Πρόκειται για επένδυση 13,2 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει εκτός από το αιολικό πάρκο και τον Υποσταθμό, όπου μπορούν να συνδεθούν όμορα αιολικά πάρκα που βρίσκονται ή θα αναπτυχθούν στην περιοχή.

Όσον αφορά τις επιδόσεις του τομέα ΑΠΕ για το 2021 στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι «οι πωλήσεις του κλάδου φωτοβολταϊκών εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες (επίπεδο ηλιοφάνειας)» και ότι «για τη χρήση 2021 δεν αναμένονται αξιοσημείωτες μεταβολές σε σχέση με το 2020, εκτός από το γεγονός ότι με τον Ν. 4759/2020 επιβλήθηκε άπαξ έκτακτη εισφορά σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 6%».

Σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας, στον τομέα των ΑΠΕ δεν αναμένεται να είναι σημαντικές πλην του κινδύνου «να επηρεάσει την περίοδο αποπληρωμής των απαιτήσεων από τον ΔΑΠΕΕΠ εφόσον πληγεί η ρευστότητα του φορέα».

Ακόμη, τονίζεται ότι «λόγω της υψηλής ρευστότητας του Ομίλου και των διαφοροποιημένων τομέων δράσης και αγορών οι επιπτώσεις της πανδημίας περιορίζονται, ωστόσο η αβεβαιότητα αναφορικά με την αποκατάσταση της υγειονομικής κρίσης στη χώρα και σε παγκόσμιο επίπεδο θα συνεχίσει να ασκεί σημαντικές πιέσεις στην οικονομία και να επιδρά αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα», με τη διοίκηση να δηλώνει ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά και εξετάζει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης της κρίσης» καθώς και ότι «είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες».

Η μονάδα ρεύματος στη Λάρισα

Ο δεύτερος «πυλώνας» του επενδυτικού πλάνου για την ενέργεια αφορά την προοπτική δημιουργίας του νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 660 MW στη Λάρισα. Ο Όμιλος Καράτζη έλαβε από τη ΡΑΕ την άδεια τον Απρίλιο του 2019 και το εκτιμώμενο κόστος της επένδυσης προσεγγίζει τα 370 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η άδεια για τη νέα μονάδα δεν περιελήφθη στη συμφωνία πώλησης της θυγατρικής ΚΕΝ Α.Ε προς τη Volton που έκλεισε τον Νοέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2020, με το τίμημα να ανέρχεται στα 14,1 εκατ. ευρώ και το καθαρό κέρδος,- όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις-, στα 13,2 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες από παράγοντες της αγοράς φέρουν τη διοίκηση του Ομίλου Καράτζη να εξετάζει διάφορα σενάρια για το θέμα της μονάδας, μεταξύ των οποίων και η ενδεχόμενη συμμαχία με ξένους παίκτες του κλάδου.

Το «βαρύ τίμημα» του ενεργειακού τομέα

Πάντως, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, το τίμημα της απώλειας της ΚΕΝ και της υποχώρησης του ενεργειακού τομέα για τον όμιλο ήταν βαρύ. Και τούτο, καθώς ο κύκλος εργασιών του τομέα μειώθηκε στα 5,97 εκατ. ευρώ από 110,63 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας πτώση
κατά 94,6%.

Κατά το 2020 ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε στα 74,5 εκατ. ευρώ, έναντι 191,92 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ η συμβολή τουενεργειακού τομέα ήταν μέχρι πρόπερσι ο βασικότερος «πυλώνας» με πωλήσεις 110,63 εκατ. (και 106,6 εκατ. το 2018), με τον βιομηχανικό να εισφέρει 64,5 εκατ. ευρώ και τον ξενοδοχειακό 16,8 εκατ. ευρώ.