Με επίκεντρο την κλιματική ουδετερότητα και την πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για την «πράσινη» βιομηχανία που περιλαμβάνει τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, στη σχετική έκθεση της Κομισιόν που συνοδεύει την έγκριση του σχεδίου, περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- δύο έργα που έχουν στόχο να συνεισφέρουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το πρώτο, στοχεύει στην ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτροκίνησης και παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη πάνω από 10 εγκαταστάσεων, που θα διαθέτουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης για καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών (π.χ λιθίου, κοβαλτίου), ή σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων και σημείων φόρτισης συμβατικής ή υψηλής ισχύος.

Το δεύτερο έργο παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη της πρώτης εγκατάστασης αποθήκευσης CO2 στην Ελλάδα που σχεδιάζει η Energean. Θα παρέχει μακροπρόθεσμη αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα που θα δεσμεύεται από τοπικές πηγές εκπομπών (σε απόσταση έως 150 km) και θα οδηγείται στην εγκατάσταση μέσω αγωγού. Το CO2 που θα δεσμεύεται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες θα μεταφέρεται με πλοίο και θα εισέρχεται σε χώρο ενδιάμεσης αποθήκευσης.

Η συγκεκριμένη μονάδα θα έχει αρχικά δυναμικότητα που αντιστοιχεί σε ρυθμό έγχυσης CO2 της τάξης 1 εκατομμυρίου τόνων/έτος και θα παρέχει δυναμικότητα για τουλάχιστον 25 έτη.

Η εγκατάσταση προβλέπεται ότι θα λειτουργεί χωρίς να χρησιμοποιούνται εμπορικές δραστηριότητες εξόρυξης ή ανάκτησης πετρελαίου. Όπως αναφέρει η έκθεση, ορισμένες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου ή φυσικού αερίου μπορεί να απαιτούνται για λόγους ασφάλειας ή για τεχνικούς λόγους.

Επίσης, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα θα συμμορφώνεται με την απαίτηση της απουσίας τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και οποιουδήποτε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί για την εφαρμογή βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου (EOR) και την αυξημένη παραγωγή πετρελαίου.

«Θα ληφθεί μέριμνα ώστε κάθε πιθανή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου να περιορίζεται στις επιτακτικές ανάγκες διαχείρισης της πίεσης και κατοχύρωσης της ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης και κάθε τέτοια εξόρυξη θα πραγματοποιείται μόνο εάν είναι απαραίτητη για την ασφαλή αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα” αναφέρεται.

Το CO2, μαζί με τυχόν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο που μπορεί να εξορύσσεται, θα διαχωρίζεται και θα επιστρέφεται για μόνιμη αποθήκευση. Η έκδοση της άδειας αποθήκευσης προβλέπεται το β΄ τρίμηνο του 2024 και η υλοποίηση της επένδυσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το σχέδιο για ηλεκτροκίνηση

Ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο θεσπίζεται και για την εγκατάσταση και λειτουργία σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με στόχο το μερίδιο της νέας τεχνολογίας να φτάσει το 30% έως το 2030. Έως το τέλος του 2022 το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εγκρίνει τουλάχιστον 300 σχέδια που θα υποβληθούν από τοπικές αρχές για την εγκατάσταση δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η επένδυση αφορά την ηλεκτροκίνηση σύμφωνα με τους στόχους του ΕΣΕΚ και περιλαμβάνει στήριξη της εγκατάστασης δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος (όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και σε χώρους στάθμευσης).

Αντικατάσταση παλαιότερων λεωφορείων με 220 νέα ηλεκτρικά και κίνητρα για την αντικατάσταση παλαιότερων και εξαιρετικά ρυπογόνων ταξί με 2.000 ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή, για τα οποία χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας δήλωσε ότι θα διατεθούν πόροι ύψους 40 εκ. ευρώ.

Το σχέδιο, προβλέπει επίσης αλλαγές στη νομοθεσία για τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας όσον αφορά τις εταιρείες εκμετάλλευσης λεωφορείων (ΚΤΕΛ), η οποία θα δώσει σε ΚΤΕΛ εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ηλεκτρικά οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών.

Μελέτη σκοπιμότητας θα ανατεθεί για την ίδρυση οργανισμού για τις ηλεκτρικές μεταφορές, ο οποίος θα διασφαλίσει τον κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ των υποδομών μεταφορών και ενέργειας, των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της έρευνας και τον ιδιωτικό τομέα.