ενεργειακή μετάβαση

Μείωση κατά 30% στις τιμές χονδρεμπορικής τις μέρες με υψηλό αιολικό δυναμικό-Αναγκαία η αποθήκευση αερίου για να μπορούν να αξιοποιηθούν οι εποχές με χαμηλές τιμές

  • 1
  • 2