Ενέργεια & Περιβάλλον

«Πράσινο» και από την ΕΔΕΥ για την υπόθεση «Repsol- Ιωάννινα»

  • newsroom


Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων με την ιδιότητα του εκμισθωτή συναινεί στη μεταβίβαση του 60% της Repsol Exploracion Ioannina S.A. στην Energean

Με γοργούς ρυθμούς προχωρεί η υπόθεση της μεταβίβασης του 60% της παραχώρησης της χερσαίας περιοχής των Ιωαννίνων από την Respol στην Energean, σηματοδοτώντας και επίσημα την πλήρη αποχώρηση της ιταλικής εταιρείας από το εγχώριο πεδίο έρευνας υδρογονανθράκων.

Έτσι, μετά την έγκριση από την πλευρά του ΥΠΕΝ Κώστα Σκρέκα στις 20 Αυγούστου, χθες δόθηκε το «πράσινο φως» και από την ΕΔΕΥ, με την ιδιότητά της ως εκμισθωτή.

Στην απόφαση που υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ Αριστοτέλης Στεφάτος αναφέρεται ότι «κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 20.1 (γ)του άρθρου 20 της Σύμβασης Μίσθωσης και στην παρ. 6 του άρθρου7 του ν. 2289/1995, παρέχεται η συναίνεση για την εν όλω μεταβίβαση του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της εταιρείας «Repsol Exploracion Ioannina S.A.» στη Σύμβαση Μίσθωσης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60%, στη νυν Συμμισθώτρια ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Energean Oil& Gas – Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων», έτσι ώστε το ποσοστό συμμετοχής της τελευταίας στη Σύμβαση Μίσθωσης να ανέλθει στο 100% και για την αλλαγή Εντολοδόχου στην ως άνω Σύμβαση Μίσθωσης από την «Repsol Exploracion Ioannina S.A.» στην «Energean Oil & Gas – Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων».

Επισημαίνεται παράλληλα ότι αναφορικά με την έγκριση, οι εταιρείες «Repsol Exploracion Ioannina S.A.» και «Energean Oil & Gas -Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων», οφείλουν, έως τις 30.09.2021 να υποβάλουν στην ΕΔΕΥ Α.Ε. όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι η παροχή συναίνεσης εκ μέρους της ΕΔΕΥ τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην απόφαση του ΥΠΕΝ, ενώ τονίζεται ότι σε περίπτωση αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της αυτής της απόφασης, λόγω της μη προσήκουσας και εμπρόθεσμης υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών παύει αυτοδικαίως να ισχύει και η παροχή συναίνεσης της ΕΔΕΥ.

Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό αίτημα των δύο εταιρειών υποβλήθηκε στις 10 Μαρτίου 2021 και τώρα οφείλουν, έως τις 30.09.2021, να υποβάλουν στην ΕΔΕΥ επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης της μεταβίβασης, τροποποιημένη τραπεζική εγγύηση, εφόσον απαιτείται η αντικατάστασή της, καθώς και κάθε άλλο τυχόν έγγραφο μεταβίβασης που προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Η σταδιακή αποχώρηση της ισπανικής Repsol από τα ελληνικά «οικόπεδα» ξεκίνησε τον Ιανουάριο (από κοινού με την Energean) από την Αιτωλοακαρνανία, ακολούθησαν τα Ιωάννινα και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο με την αντίστοιχη δήλωση για το μπλοκ του Ιονίου, όπου είχε το 50% και το μάνατζμεντ.

Όσον αφορά τα Ιωάννινα, η Repsol ήταν η δεύτερη κατά σειρά συνεταίρος της Energean. Η συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης κυρώθηκε το 2014 στο κοινοπρακτικό σχήμα Energean Oil & Gas (80%)-Petra Petroleum (20%). Η τελευταία όμως αποχώρησε και το 2017 εμφανίστηκε η Repsol, η οποία και απέκτησε το 60% στο κοινοπρακτικό σχήμα ως διαχειριστής του έργου.