Κώστας Σκρέκας

Η Σύνοδος, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, ξεκίνησε με την έγκριση των Συμπερασμάτων Συμβουλίου για τη νέα στρατηγική της Ε.Ε. με στόχο τη διαμόρφωση μιας Ευρώπης ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή

Ο υπουργός τόνισε ότι για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του Συλλόγου Αλιέων θα διατεθεί το ποσό των 40.000 ευρώ από τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης

Απόρρητο Απόρρητο