Ενέργεια & Περιβάλλον

ΡΑΕ: Σε έμπειρα χέρια η μελέτη για τις ΑΠΕ στην Κρήτη

  • Σταύρος Γριμάνης


Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με τους Καθηγητές Καραπιδάκη και Χατζηαργυρίου θα αναλάβει τη διερεύνηση των περιθωρίων εγκατάστασης νέων μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής μετά την ηλεκτρική διασύνδεση

Σε έμπειρα χέρια εμπιστεύτηκε η ΡΑΕ τη μελέτη σχετικά με τη «διερεύνηση του νέου τρόπου λειτουργίας, των αναγκαίων εφεδρειών ισχύος, των περιθωρίων εγκατάστασης νέων μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης σε συνέχεια της διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα».

Όπως προκύπτει από σχετική απόφαση η Αρχή προχώρησε σε απευθείας ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με επιστημονικούς υπευθύνους τους Καθηγητές Εμμ. Καραπιδάκη και Νικ. Χατζηαργυρίου, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει και επικεφαλής του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ΡΑΕ είχε δρομολογήσει τη μελέτη τον Αύγουστο αναφέροντας, μεταξύ άλλων, στο σκεπτικό της ότι «τo Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρήτης χαρακτηρίζεται ήδη από μεγάλο βαθμό διείσδυσης μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής, παρ’ όλη την αυτόνομη λειτουργία του και τους συνεπακόλουθους περιορισμούς ευστάθειας του δικτύου. Το νησί έχει αξιοσημείωτο δυναμικό ΑΠΕ (ηλιακό & αιολικό δυναμικό, βιομάζα, κ.λπ.) και ως εκ τούτου ο βαθμός εκμετάλλευσης και διείσδυσης του, δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, τόσο μέσω της πρώτης AC διασύνδεσης με περιορισμένη μεταφορική ικανότητα, όσο μέσω της δεύτερης και μεγαλύτερης DC διασύνδεσης».

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή ολοκλήρωση και λειτουργία της διασύνδεσης θα πρέπει να αξιολογηθεί η συνεισφορά της στην ευστάθεια και την αξιοπιστία του ΣΗΕ Κρήτης, καθώς και να εκτιμηθούν τα επιπλέον περιθώρια ένταξης και λειτουργίας συστημάτων παραγωγής όπως, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, υβριδικοί σταθμοί και άλλα σύγχρονα συστήματα παραγωγής.

Η μελέτη στοχεύει ειδικότερα στην εξαγωγή συγκεκριμένων περιθωρίων ανά τεχνολογία και στον καθορισμό των αντίστοιχων μεθόδων αξιολόγησης των ανωτέρω νέων συστημάτων παραγωγής, με γνώμονα την ομαλή ενεργειακή μετάβαση του ΣΗΕ Κρήτης και την μελλοντική ασφαλή αποδέσμευση από την λειτουργία των ακριβών και ρυπογόνων υφιστάμενων συμβατικών μονάδων.

Η απόφαση της ΡΑΕ για την εκπόνηση ειδικής μελέτης όσον αφορά το δυναμικό σε ΑΠΕ που μπορεί να «σηκώσει» η Κρήτη μετά την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων, θα ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη νέων έργων, δεδομένου ότι η Μεγαλόνησος αποτελεί μια από τις λίγες μη κορεσμένες περιοχές της χώρας.

Με βάση στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ, oι ενεργές συμβάσεις έργων ΑΠΕ στην Κρήτη κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο αφορούσαν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 300,27 MW. Πρόκειται για 3.032 συμβάσεις εκ των οποίων οι 1.047 είναι φωτοβολταικά πάρκα συνολικής ισχύος 78,29MW, οι 37 αιολικά συνολικής ισχύος 203,29 MW, ένα έργο βιοαερίου (0,99 MW), ένα ΜΥΗΣ (0,30 MW), καθώς και 1.946 για φωτοβολταικά σε στέγες, ισχύος 17,40 MW.

Παράλληλα, προηγούμενη σχετική μελέτη έχει δείξει ότι μετά την υλοποίηση των δύο διασυνδέσεων, η Κρήτη θα μπορεί να «σηκώσει» 2. 000 έως 2.500 MW ΑΠΕ. Έτσι είναι σαφές ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης δεδομένων και των κλιματικών χαρακτηριστικών του νησιού.

Ήδη, η λεγόμενη «μικρή διασύνδεση» με την Πελοπόννησο έχει τεθεί σε λειτουργία, ενώ η μεγάλη διασύνδεση με την Αττική προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2024.

Όσον αφορά την απόφαση ανάθεσης της τωρινής μελέτης η ΡΑΕ έκρινε ότι οι Καθηγητές Καραπιδάκης και Χατζηαργυρίου «διαθέτουν οπωσδήποτε την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία στα θέματα που αφορούν το αντικείμενο του έργου», ενώ η συνολική αμοιβή ορίστηκε στο ποσό των 29.500 ευρώ (36.580 ευρώ με ΦΠΑ).