Ενέργεια & Περιβάλλον

Φουντώνει η μάχη για τα σκουπίδια – Προσφυγή από την Μοtor Oil για την Κεντρική Μακεδονία

  • Μαριάννα Τζάννε


Τάσσεται κατά όρων της διακήρυξης - Πιθανές καθυστερήσεις στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διαγωνοσμό στις 26 Ιουλίου

Εναντίον των όρων της προκήρυξης για την ΣΔΙΤ της Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ στρέφεται το σχήμα Motor Oil –Thalis. Σχεδόν έναν μήνα πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουλίου, οι δύο εταιρείες που συμπράττουν στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων στρέφονται κατά του διαγωνισμού με αφορμή τις προβλέψεις για την εμπειρία των υποψηφίων στην σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ.

Η Mοtor Oil –Thalis είναι το ένα σχήμα από τους τουλάχιστον 5 ενδιαφερόμενους των τριών έργων σύμπραξης δημόσιου –ιδιωτικού τομέα  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1 δισ. ευρώ. Τα άλλα τέσσερα  είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Ηλέκτωρ, η συμμαχία Μυτιληναίου –Μεσόγειος και η Ιntrakat-Watt.  

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου οι ενδιαφερόμενοι ή τουλάχιστον ένα από τα μέλη εφόσον πρόκειται για ένωση εταιρειών που διεκδικούν την σύμβαση, οφείλουν να διαθέτουν εμπειρία  στη σύναψη αντίστοιχων συμβάσεων κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 ετών. Στις συμβάσεις αυτές το άθροισμα της δεσμευτικής επένδυσης και των  δανειακών κεφαλαίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ με αποδεκτό όριο και τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο όρος αυτός κρίνεται δεσμευτικός, αποκλείοντας ουσιαστικά εταιρείες που δεν είχαν μέχρι σήμερα εμπειρία σε ΣΔΙΤ ή παραχωρήσεις. Πρόκειται μάλιστα για πρόβλεψη που δεν έχει μπει στα αντίστοιχα έργα της Αττικής.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιχάλη Γεράνη, που είναι η αναθέτουσα αρχή του έργου, η ΣΔΙΤ έχει πάρει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις που προβλέπει η εθνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί και από την αρμόδια ειδική γραμματεία ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως αναφέρει η προσφυγή εξετάζεται από το νομικό τμήμα του φορέα και εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει γίνει λάθος ο ΦΟΔΣΑ θα επανορθώσει. Ωστόσο η υποβολή της ένστασης ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις, κάτι που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε μετάθεση του χρόνου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σήμερα είναι στον αέρα συνολικά τρεις διαγωνισμοί ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα, καθώς έχουν προκηρυχθεί και τα αντίστοιχα έργα της Αττικής για Φυλή και Σχιστό. Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο στάδια. Το πρώτο είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος και θα ακολουθήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος που θα καθορίσει όλες τις πτυχές της διαγωνιστικής διαδικασίας (τεχνικές, χρηματοοικονομικές, νομικές) και κατόπιν η υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Οι δύο αναθέτουσες αρχές (Φορέας διαχείρισης αποβλήτων Αττικής και ο αντίστοιχος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας) περιορίζουν με βάση τις προκηρύξεις τον αριθμό των εταιρειών ή κοινοπραξιών που θα προεπιλεγούν σε έξι. Οι ανάδοχοι θα αναλάβουν το σύνολο των μελετών των έργων και των συναφών αδειών και εγκρίσεων, την κατασκευή, την λειτουργία και συντήρηση αλλά και την χρηματοδότηση με ίδια και δανειακά κεφάλαια των ΣΔΙΤ όπως επίσης και την εμπορική εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου των παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων.

Για τη μονάδα της Θεσσαλονίκης δυναμικότητας 300.000 τόνων, προβλέπονται πληρωμές διαθεσιμότητας που θα συνδέονται με την ποσότητα των απορριμμάτων που θα διαχειρίζεται, με την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας, αλλά και την επίτευξη των στόχων (ανακύκλωσης, κ.α.) που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η διάρκεια παραχώρησης είναι 27 χρόνια με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει πληρωμές διαθεσιμότητας η καθαρά παρούσα αξία των οποίων φτάνει τα 142,2 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.

Διαβάστε ακόμη:

Κρήτη: Η δυναμική των ΑΠΕ και η «μάχη» της αγοράς ρεύματος

Alpha Bank: Με οριακό discount η τιμή της ΑΜΚ – Προχωρά στην έκδοση 800 εκατ. μετοχών

Κωτσόβολος: Αύξηση μεγεθών μέσα στην πανδημία – Ανοίγει νέο κύκλο επενδύσεων