Νέο πλαίσιο κινήτρων προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας να αποκτήσουν το κρίσιμο μέγεθος που όχι απλά θα τις καθιστά βιώσιμες, αλλά θα τους επιτρέψει να εκπληρώσουν το επενδυτικό τους όραμα. Μετά το Πάσχα σχεδιάζει να παρουσιάσει νομοσχέδιο με ενισχύσεις και φοροαπαλλαγές που θα δίνει υψηλότερα κίνητρα σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην Ερευνα και Καινοτομία, ενώ θα διαμορφώσει και ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο κινήτρων για τις συγχωνεύσεις ώστε να καταστεί αποτελεσματικό.

Για πρώτη φορά μάλιστα θα προσφέρονται στοχευμένα κίνητρα και διευκολύνσεις σε μικρές αλλά φιλόδοξες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και θέλουν να χρηματοδοτήσουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα -αλλά συνήθως βρίσκουν κλειστές τις πόρτες των τραπεζών- προκειμένου να κάνουν την είσοδό τους στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

«Μπόνους» μεγέθυνσης 100%

Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν ήδη εισηγήσεις για εναλλακτικά σχήματα μέτρων και κινήτρων. Βάζουν στο ζύγι το δημοσιονομικό κόστος προκειμένου να καταλήξουν στο τελικό σχήμα που θα ανακοινωθεί. Ολα θα κριθούν όμως από την αποτελεσματικότητα που θα έχουν τα νέα μέτρα και την ανάγκη να μην πέσουν στο κενό όπως άλλα παλαιότερα, αφού, όπως διαπιστώνουν, «πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις θέσπιζαν συχνά-πυκνά νέα αναπτυξιακά κίνητρα (σχεδόν ανά πενταετία), αλλά λιγοστές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει χρήση τους».

Για τον λόγο αυτό, το νέο πακέτο μέτρων επιδιώκεται να είναι πιο ελκυστικό και λειτουργικό από τα προηγούμενα, ενώ θα προβληθεί και θα επικοινωνηθεί κατά τρόπο ώστε να κινητοποιήσει όσες το δυνατόν περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να επωφεληθούν και να μετεξελιχθούν σε μεγάλες και ισχυρές παραγωγικές μονάδες.

Πρώτος στόχος των κινήτρων που θα ανακοινωθούν είναι η μεγέθυνση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Για τον σκοπό αυτό θα καθιερώνεται και «υπερέκπτωση» από φόρους -έως και στο διπλάσιο πιθανότατα- των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται η επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει την είσοδό της στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οχι τυχαία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος το Ελληνικό Χρηματιστήριο με την είσοδο και νέων επιχειρήσεων.

Με την ένταξή τους στην Εναλλακτική Αγορά και στην κατηγορία «ΕΝ.Α. ΣΤ.ΕΠ.» (Στήριξη Επιχειρήσεων), μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν πόρους για την εφαρμογή, την ανάπτυξη, την επέκταση και την εμπορική εκμετάλλευση ή τη διάθεση των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών τους θα γίνουν μέρος ένα νέου οικοσυστήματος χρηματοδότησης που θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάδειξη νέων δυναμικών εταιρειών.
Η κίνηση αυτή μπορεί να τους αποφέρει φθηνά κεφάλαια ύψους έως 5 εκατ. ευρώ, που θα τους προσφερθούν μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών αξιοποιώντας το δίκτυο Μελών του Χ.Α.

Ωστόσο, για τον σκοπό αυτό απαιτείται και ένα κόστος που, όταν πρόκειται για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μπορεί να θεωρείται απαγορευτικό. Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προσφέροντας κίνητρα και αυξημένες φοροεκπτώσεις που θα ξεπερνούν έως και το 100% των δαπανών που συνεπάγονται τα σχέδια ανάπτυξης των εταιρειών αυτών.

Για παράδειγμα, για την ένταξή τους στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. μπορεί να απαιτηθούν, μεταξύ άλλων: έξοδα εξέτασης της αίτησης (από 1.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον), εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής στο Χρηματιστήριο (έως 7.500 ευρώ), τριμηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές διαπραγμάτευσης μετοχών, outsourcing ανάθεση του λογιστηρίου και της νομικής υποστήριξης της εταιρείας σε ορκωτούς, σύνταξη πληροφοριακού δελτίου ή και δημιουργία προωθητικού βίντεο που θα παρουσιάζει την επιχειρηματική ιδέα στους υποψήφιους επενδυτές κ.ά.

Το κόστος αυτό θα «επιστρέφει» όμως τελικά στον μικρό επιχειρηματία, ο οποίος θα απολαμβάνει πολλαπλά μεγαλύτερα οφέλη όπως:
Εύρεση κεφαλαίων για την υλοποίηση των επενδυτικών του σχεδίων μέσω εναλλακτικών και αξιόπιστων τρόπων χρηματοδότησης αντί για τραπεζικό δανεισμό που είναι σήμερα ακριβός και δύσκολος γι’ αυτόν.

■ Χρήση μηχανισμού ευρείας άντλησης κεφαλαίων από πολλούς επενδυτές με ασφαλή και αξιόπιστο, τεχνικά και κανονιστικά, μηχανισμό.

Παρουσίαση της επιχειρηματικής πρότασης μέσω του Χ.Α. και αύξηση της αναγνωρισιμότητας και φήμης της εταιρείας.

■ Εστίαση στην επιχειρηματική ιδέα και ανάπτυξη της οργανωτικής δομής διοίκησης της εταιρείας με ορθά πρότυπα.

■ Προσέλκυση νέων επενδυτών, διεύρυνση μετοχικής βάσης και τήρηση του μετοχολογίου μέσω της ΕΧΑΕ.

■ Δυνατότητα μετάταξης στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α.

Υπερεκπτώσεις για καινοτομία

Κίνητρα με μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και αυξημένες αποσβέσεις που θα υπερβαίνουν το 100% της δαπάνης θα δοθούν και για μικρές επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στη βιομηχανική καινοτομία και σε βασικές τεχνολογίες, με στόχο τη μετατροπή των τεχνολογικών καινοτομιών σε βιώσιμα προϊόντα με πραγματικές εμπορικές δυνατότητες.

Για τον σκοπό αυτό προωθείται αναμόρφωση και στο πλαίσιο κινήτρων για συνέργειες και συμπράξεις με τη βιομηχανία και μεγάλες εταιρείες. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διεύρυνση και την ενίσχυση των φοροαπαλλαγών για συγχωνεύσεις ή απορρόφηση μικρών από μεγάλες επιχειρήσεις – και όχι μόνο από μεσαίες. Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να συμπληρώσουν και να ξεκαθαρίσουν το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο που υφίσταται σήμερα για ενίσχυση των συγχωνεύσεων καλύπτοντας τα «κενά» που διαπιστώνονται. Το ισχύον καθεστώς προβλέπει μείωση φορολογίας κατά 30%-50% στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί για 9 έτη μετά τη συγχώνευση, αλλά κρίνεται περιορισμένης αποδοτικότητας και εξετάζονται νέα υψηλότερα φορο-μπόνους.

Με το νέο πλέγμα κινήτρων θα ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και ελεύθεροι επαγγελματίες (όπως δικηγόροι, λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, προγραμματιστές κ.ά.) να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί και να αναπτυχθούν περαιτέρω, καθώς οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ανοίγουν τον δρόμο και για ένταξη στα προγράμματα επιδότησης του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις έρευνες, οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκομμένες από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, με το πρόβλημα να είναι ιδιαίτερα έντονο στις κατηγορίες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες ποσοστό 84% δεν έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται περίπου 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις οποίες το 95% έχει έως 10 εργαζομένους, ενώ μόλις 672 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους. Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εκτιμούν ότι το 2024 θα είναι έτος καμπής, καθώς πολλοί επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα κινηθούν προς τις συγχωνεύσεις, δεδομένου ότι το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης αυξάνει το ελάχιστο εισόδημα που πρέπει να δηλώσουν στην Εφορία.

Διαβάστε ακόμη

«Έξυπνοι Μετρητές»: Ο ΔΕΔΔΗΕ… προθερμαίνεται για την εγκατάστασή τους

Γιώργος Κιμούλης: Η πτώχευση και το σφυρί για διαμέρισμα στη Βούλα

Υπέρβαση των κρατικών εσόδων κατά 500 εκατ. ευρώ λόγω myDATA και POS

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ