Ανοδικές επιδόσεις πέτυχε η Siemens Hellas κατά την τελευταία οικονομική χρήση (από 01/10/2020 έως 30/09/2021), που οφείλονται κατά κύριο λόγο στον τομέα της ενέργειας.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 70,81 εκατ. ευρώ, έναντι 53,42 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, καταγράφοντας αύξηση κατά 32,6%, η οποία, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Προέδρου του Δ.Σ. και Γενικού Οικονομικού Διευθυντή Johann Goettler, αποδίδεται κατά κύριο λόγο στον τομέα της ενέργειας και στην έναρξη εκτέλεσης σχετικών συμβάσεων.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στη λίστα των projects εκ των οποίων προέρχονται οι πωλήσεις από τεχνικά έργα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Crete Peloponnese Interconnection_GiS, αξίας 3.298.291,96 ευρώ.

2. Agios Nikolaos CCGT II-Step Down, αξίας 4.607.655 ευρώ.

3. Agios Nikolaos Viotia CCGT II-GSUT, αξίας 3.743.910 ευρώ.

4. TAP PROJECT – LOT 1 GREECE, αξίας 1.179.048,87 ευρώ.

5. TAP PROJECT – LOT 2 ALBANIA, αξίας 1.403.439,82 ευρώ.

6. TERNA SA DCS FOR PTOLEMAIS V, αξίας 3.380.295,17 ευρώ.

7. TAP LTSA 5-YEAR MAINTENANCE, αξίας 1.876.153,72 ευρώ

8. GSM-R, αξίας 1.460.042,53 ευρώ.

Όσον αφορά την κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τομέα δραστηριότητας, τα 35,57 εκατ. ευρώ (έναντι 23 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης) προήλθαν από τις πωλήσεις τεχνικών έργων, τα 31,8 εκατ. ευρώ (έναντι 27,6 εκατ. ευρώ) από τις πωλήσεις αγαθών και τα 3,43 εκατ. ευρώ (έναντι 2,76 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών.

Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 8,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα σε κέρδη 7,25 εκατ. ευρώ, έναντι 2,52 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, το Δ.Σ. της εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 3,2 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την προβλεπόμενη πορεία της τρέχουσας χρήσης 2021/22, επισημαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει σε 67,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5%, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες τιμολογήσεις κατά την προηγούμενη χρήση λόγω εκτέλεσης σχετικών συμβάσεων των τομέων της ενέργειας και του Smart Infrastructure.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι από την 1η Φεβρουαρίου τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Siemens Hellas ανέλαβε ο Δρ. Βασίλης Χατζίκος, παράλληλα με τα καθήκοντά του ως Country Head Digital Industries.

Στις οικονομικές καταστάσεις που υπογράφονται στις 6 Μαΐου 2022, υπάρχει αναφορά και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως τονίζεται «τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές ενέργειες από τη Ρωσία και η επακόλουθη απάντηση της Ε.Ε. και ευρωπαϊκών χωρών καθώς και των ΗΠΑ με τη μορφή οικονομικών κυρώσεων, έχουν επηρεάσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις οικονομικές εξελίξεις γενικότερα.

Η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία και σχεδιάζει τις ανάλογες ενέργειες, ωστόσο δεν διαφαίνεται να επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό οι δραστηριότητές της». Η Siemens Hellas θεωρεί αυτά τα γεγονότα ως «μη διορθωτικά» μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2021, αναφέροντας ότι η πιθανή επίδρασή τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή.

Η «νέα» Siemens Energy

Ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο του μητρικού ομίλου της Siemens όσο και της ελληνικής θυγατρικής. Έτσι, υπενθυμίζεται ότι στις 27 Δεκεμβρίου 2021 το Δ.Σ. της Siemens Hellas αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου της ενέργειας και την απορρόφησή του από τη νεοσυσταθείσα Siemens Energy Α.Ε.

Η εταιρεία συστάθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2021, με αρχικό μέτοχο τη Siemens Gas and Power Holding B.V., ενώ διοικείται από τριμελές Δ.Σ., με επικεφαλής τον Μιχάλη Κιουμουρτζίδη (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), τον Ελευθέριο Πλαφουντζη (Αναπληρωτής Πρόεδρος) και τον Simon Johannes Christoph Krotter (μέλος).

Η μερική διάσπαση έγινε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, του διαχωρισμού και του εξορθολογισμού των εμπορικών δραστηριοτήτων τόσο της Siemens Hellas, όσο και της νέας εταιρείας, καθώς εκτιμάται ότι η Siemens Energy θα αναπτύξει περαιτέρω τον ενεργειακό κλάδο του ομίλου, θα αυξήσει τη δυναμική του στην αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία και τις συνθήκες χρηματοδότησης.

Ο εταιρικός σκοπός της Siemens Energy Α.Ε. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, την πώληση, διανομή και λειτουργία προϊόντων, συστημάτων, εγκαταστάσεων και λύσεων στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, την εκμετάλλευση και επεξεργασία, παραγωγή, χρήση και μέτρηση υγρών ουσιών, και τη μεταφορά φυσικού αερίου και θερμότητας, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευή γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος, μερών ηλεκτροκινητήρων και υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών κ.ά.

Όσον αφορά τις προοπτικές των πωλήσεων, με βάση το πενταετές business plan αυτές προβλέπεται να διαμορφωθούν σε:

  • 31,38 εκατ. ευρώ τη χρήση 1/10/2021 – 30/9/2022,
  • 40,15 εκατ. ευρώ τη χρήση 1/10/2022 – 30/9/2023
  • 34,72 εκατ. ευρώ τη χρήση 1/10/2023 – 30/9/2024
  • 30,85 εκατ. ευρώ τη χρήση 1/10/2024 – 30/9/2025 και
  • 33,42 εκατ. ευρώ τη χρήση 1/10/2025 – 30/9/2026