Ενέργεια & Περιβάλλον

Στα σκαριά το νέο project οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων

  • Σταύρος Γριμάνης


«Κλείδωσε» η ένταξή του στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 - Στα 45,7 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο project για τον οδοφωτισμό στον Δήμο Αθηναίων, το οποίο με προϋπολογισμό περί τα 45,7 εκατ. ευρώ, θα είναι από τα μεγαλύτερα αντίστοιχα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υποβάλλεται πρόταση ένταξης του ως νέου έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση & Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων».

Επισημαίνεται ότι η ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προτείνεται με μηδενικές πιστώσεις, καθώς βεβαιώνεται από την ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τον φορέα υλοποίησης ότι η δράση αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 με σχετική εγγραφή έργου στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.

Προς το σκοπό αυτό θα εισαχθεί στην απόφαση τροποποίησης της ΣΑΕ 061 ειδική διάταξη που προβλέπει ότι «από τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του έργου δεν δύναται να αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις εάν δεν έχει εγκριθεί η ένταξη του σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ».

Όπως όλα δείχνουν πάντως, έχει ήδη «κλειδώσει» η ένταξή του στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 45.688.362 ευρώ. Πρόκειται για ένα project το οποίο σχεδιάζεται και επιχειρείται να υλοποιηθεί τα τελευταία δύο-τρία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2019, ο Δήμος Αθηναίων είχε ανακοινώσει την αντικατάσταση 45.500 φωτιστικών στην πρωτεύουσα, για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Αθήνας με λαμπτήρες LED, μέσω ΣΔΙΤ.

Με την ολοκλήρωση αυτής της δράσης είχε υπολογιστεί η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας κατά 65% και εξοικονόμησης πόρων της τάξης των 3,8 εκατ ευρώ ετησίως, από τα περίπου 7 εκατ. ευρώ που πλήρωνε ο Δήμος Αθηναίων σε τιμολόγια οδοφωτισμού.

Παράλληλα, η αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με σύγχρονης τεχνολογίας εξασφαλίζει μείωση των αερίων θερμοκηπίου CO2 κατά 23.900 τόνους ετησίως, ραγδαία πτώση του ετήσιου κόστους συντήρησης, μείωση των βλαβών και του χρόνου αποκατάστασης κ.α.

Σε γενικότερο επίπεδο, πάντως, τα έργα οδοφωτισμού έχουν αναδειχθεί σε πόλο προσέλκυσης των ισχυρών εγχώριων ενεργειακών ομίλων και βέβαια ανάπτυξης σκληρού ανταγωνισμού για τη διεκδίκησή τους.

Στο παρελθόν, ωστόσο, υπήρξαν και φαινόμενα παραβίασης των κανόνων και «θολών» διαδικασιών από συγκεκριμένες εταιρείες, που προκάλεσαν και την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την ακύρωση διαγωνισμών και τη μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση τέτοιων έργων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του οδοφωτισμού αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ενεργειακής εξοικονόμησης, τα projects αυτά αναμένεται ότι θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα.