Στην ενοποίηση 11 επιμέρους Βεβαιώσεων Παραγωγού για ισάριθμους φωτοβoλταϊκούς σταθμούς από την οποία προκύπτει ένα από τα μεγαλύτερα projects ηλιακής ενέργειας στη χώρα, της τάξης των 245 MW, προχωρά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Πρόκειται για 11 Βεβαιώσεις Παραγωγού έκδοσης του 2021 που αφορούν έργα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η αίτηση για την ενοποίησή τους υποβλήθηκε προς τη ΡΑΑΕΥ στις 4 Απριλίου 2024 με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης 245,17512 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 245,17512 στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ & ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, των Δήμων ΚΙΛΕΛΕΡ & ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Οι 11 επιμέρους σταθμοί

Συγκεκριμένα οι αρχικές Βεβαιώσεις Παραγωγού αφορούσαν:

-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 26,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 26,0 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 1 Α, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ,

-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 64,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 64,0 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 1 Β, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ,

-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,75 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,75 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 3 Α, των Δημοτικών Ενοτήτων ΝΙΚΑΙΑΣ & ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, των Δήμων ΚΙΛΕΛΕΡ & ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ,

-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 25,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25,0 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 3 Β, των Δημοτικών Ενοτήτων ΝΙΚΑΙΑΣ & ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, των Δήμων ΚΙΛΕΛΕΡ & ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ,

-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 25,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25,0 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 4-5-6 Α, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ,

-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4,20856 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,20856 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 8, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΙΛΕΛΕΡ & ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, των Δήμων ΚΙΛΕΛΕΡ & ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ,

-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,21656 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,21656 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 9 Α, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ,

-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 15,0 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 7 Α, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΙΛΕΛΕΡ & ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, των Δήμων ΚΙΛΕΛΕΡ & ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ,

-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 35,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 35,0 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 7 Β, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΙΛΕΛΕΡ & ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, των Δήμων ΚΙΛΕΛΕΡ & ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ,

-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 20,0 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 2, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΙΛΕΛΕΡ & ΝΙΚΑΙΑΣ, του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ,

-Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 25,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25,0 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 4-5-6 Β, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ.

Η νέα Βεβαίωση Παραγωγού

Μετά την έγκριση της ενοποίησης από τη ΡΑΑΕΥ εκδόθηκε νέα Βεβαίωση Παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 245,17512 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 245,17512 MW. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, η διάρκεια ισχύος της νέας Βεβαίωσης Παραγωγού εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της παλαιότερης από εκείνες που συνενώνονται. Έτσι στην προκειμένη περίπτωση η άδεια έχει διάρκεια 25 ετών και λήγει τον Οκτώβριο του 2046.

Ακόμη, όπως σημειώνεται στην απόφαση, μετά την εγκριθείσα συνένωση δεν επιτρέπεται η εκ νέου διάσπαση της Βεβαίωσης Παραγωγού που έχει εκδοθεί.

Διαβάστε ακόμη:

Θεόδωρος Δουζόγλου: Mε νέα ομάδα το πλάνο ανάπτυξης στη φιλοξενία 5 αστέρων (pics)

Περιστέρης: Έχουμε προτάσεις για την Αττική οδό, προς το παρόν δεν εξετάζουμε την είσοδο τρίτων

Σαράντης: Μπαίνει στην αγορά της Σ. Αραβίας – Με ρυθμό 32% η ανάπτυξη των εξαγωγών (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ