Επενδύσεις

Διαγωνισμοί για μεγάλα ακίνητα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη

  • Στεφανία Σούκη


Σε αναζήτηση κτιρίων για αγορά ή μίσθωση Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κι Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και BSTDB στη Θεσσαλονίκη

Ζητήσεις για μεγάλα ακίνητα από φορείς που συνδέονται με το Δημόσιο και όχι μόνο ‘’τρέχουν’’ αυτή την περίοδο σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας ότι το real estate στο κέντρο παραμένει ‘’σταθερή αξία’’.

Τουλάχιστον τρεις διαγωνιστικές διαδικασίες για κτίρια χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων βρίσκονται σε εξέλιξη τώρα με καταληκτικές ημερομηνίες μέσα στον Αύγουστο αλλά και τον Σεπτέμβριο, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα έχουν επαναληφθεί και στο πρόσφατο παρελθόν.

Η δυσκολία να βρεθούν μεγάλα, αυτοτελή ακίνητα πιο υψηλών προδιαγραφών στο κέντρο είναι δεδομένη, ωστόσο η συγκυρία τώρα είναι σαφώς καλύτερη για το εγχώριο real estate, όπου έχει αρχίσει να κινείται περισσότερο και το κομμάτι της ανάπτυξης νέων γραφειακών χώρων.

Πρώτη περίπτωση αυτή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που έχει προκηρύξει εκ νέου δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την αγορά ενός ακινήτου στην Αθήνα για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών του αναγκών επιφάνειας 3.500 τ.μ περίπου προκειμένου να στεγάσει δομές του.

Το ανώτατο προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 12,5 εκατ., ενώ στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για κτίρια τα οποία είτε θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα εκ της διακήρυξης χαρακτηριστικά ώστε να μεταβιβασθούν στον αγοραστή από τον πωλητή έτοιμα με το κλειδί στο χέρι είτε δεν τις διαθέτουν ολικώς ή μερικώς με την προϋπόθεση ανάληψης εκ μέρους του πωλητή της υποχρέωσης να τα διαμορφώσει.

Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 20ή Αυγούστου.

Ένα ακόμη παράδειγμα είναι αυτό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει προκηρύξει επίσης, νέο, δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση, σε αυτή την περίπτωση, ελάχιστης συνολικής μικτής επιφάνειας 3.600 τ.μ. για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής όπου τα όριά της εκτείνονται έως 500 μέτρα από το μικρό δακτύλιο της Αθήνας και επιπλέον σε απόσταση 500 μέτρων το ανώτερο από σταθμό του μετρό, καλύπτοντας τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -εκτός των άλλων- σε χώρους αρχειοθέτησης, συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, χώρους αποθήκευσης καθώς και χώρους εξυπηρέτησης μηχανογραφικού κέντρου. Η διάρκεια της νέας μίσθωσης θα είναι 12 χρόνια, με το μηνιαίο μίσθωμα να υπολογίζεται σε έως 85.000 ευρώ (πλέον χαρτοσήμου), ενώ η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών έχει οριστεί στις 15 Σεπτεμβρίου, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Στη Θεσσαλονίκη, μεγάλο διαγωνισμό για την στέγαση των υπηρεσιών πραγματοποιεί η Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου τράπεζα (BSTDB -Black Sea Trade and Development Bank), η οποία έχει απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ακίνητο που θα στεγάσουν τα κεντρικά της γραφεία στη συμπρωτεύουσα.

Το κτίριο δε θα πρέπει να είναι μικρότερο των 4.500 τ.μ. σε ανωδομή και θα πρέπει να βρίσκεται εντός της παράκτιας ζώνης της πόλης.

Πρόθεση του χρηματοπιστωτικού οργανισμού είναι να προχωρήσει στην αγορά του κτιρίου, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι για τις 13 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε ακόμα  

«Kαβείρια Palace»: Από τον Ψωμιάδη στον Κέρτσικωφ και στους πλειστηριασμούς (pics)

Άνοιξε η πλατφόρμα για τους πυρόπληκτους – Έως 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις – Αναλυτικά η διαδικασία

Τουρισμός: Η Ευρώπη προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα της