Αν και το 2022 έκλεισε ως χρονιά ρεκόρ για τις χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει και το 2023 την ενεργό στήριξη της χώρας σε κρίσιμους τομείς.

Ο Ιωάννης Καλτσάς, επικεφαλής της Ομάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα παρουσιάζει στο newmoney τις προτεραιότητες της Τράπεζας το επόμενο διάστημα, προτεραιότητες που θα εστιάσουν κυρίως σε μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Η εξαιρετική και ισχυρή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Τράπεζας της ΕΕ, με την ελληνική κυβέρνηση και τους δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους σε όλη τη χώρα προσφέρει σημαντικές επενδύσεις υψηλού αντίκτυπου που αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων και δημιουργούν ευκαιρίες, σε δύσκολους καιρούς, σε όλη την Ελλάδα» τονίζει. «Αλλά δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμη και ήδη προγραμματίζουμε μια εντυπωσιακή σειρά έργων για το 2023. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ορισμένες σημαντικές συμφωνίες μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους. Επιπλέον, αναμένουμε να δούμε φέτος μια αυξημένη υποστήριξη προς δράσεις για το κλίμα, με σαφή εστίαση στα έργα Δίκαιης Μετάβασης και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα οποία θα συμβάλουν στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας και στην αύξηση της χρήσης καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας.

Επίσης, γνωρίζουμε πόσο μεγάλης σημασίας είναι οι ΜμΕ για την Ελλάδα, οι οποίες αιμοδοτούν την οικονομία της χώρας και γι’ αυτό παραμένουν μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας. Αυτό αποδείχθηκε και πάλι το 2022 με τη συμφωνία εγγυητικών συναλλαγών συνολικού ύψους 164 εκατομμυρίων ευρώ προς τις ελληνικές τράπεζες (εκτός από τη χρηματοδότηση 500 εκατ. ευρώ που παρέχεται για έργα δράσης για το κλίμα τα οποία αναλαμβάνουν οι ΜμΕ).

Αυτή η στήριξη αναμένεται να ξεκλειδώσει έως και 1,16 δισ. ευρώ νέας χρηματοδότησης για τις ελληνικές ΜμΕ και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν επίσης περισσότερη βοήθεια με τη μορφή της στήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω καθώς η Ελλάδα υπέγραψε ένα νέο συμβατικό πλαίσιο για το ΕΤαΕ για τη διαχείριση επιπλέον 400 εκατομμυρίων ευρώ επενδύσεων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην Ελλάδα για να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα. Έτσι, εκτός από τη σαφή εστίασή μας σε φιλικά προς το κλίμα έργα, η βοήθεια προς τις μικρές επιχειρήσεις θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας το 2023 και αργότερα.»

Ο Ιωάννης Καλτσάς, επικεφαλής της Ομάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΤΕπ μπαίνουν συγκεκριμένες περιοχές όπου «χτυπά η καρδιά» της ελληνικής ενεργειακής μετάβασης.

«Υπάρχουν ορισμένες περιοχές που απαιτούν αυξημένη υποστήριξη σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές» σημειώνει ο Ι. Καλτσάς. «Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υλοποιούνται ορισμένα εμβληματικά ενεργειακά έργα που υποστηρίζει η ΕΤΕπ, όπως η συμφωνία για διάθεση 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση του κλάδου ανανεώσιμης ενέργειας της ΔΕΗ για την υποστήριξη της κατασκευής τριών νέων ηλιακών πάρκων ισχύος 230 MWp στην Κοζάνη, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Βοηθάμε, επίσης, τα νησιά των Κυκλάδων να συνδεθούν με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ορόσημο με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), η οποία συμφωνήθηκε επί της αρχής στα τέλη του 2022 και ανακοινώθηκε στις αρχές του 2023. Για την ΕΤΕπ το σημαντικό είναι να μην μείνει πίσω με οποιονδήποτε τρόπο καμία περιφέρεια. »

125 εκατομμύρια για Ψηφιοποίηση

Η ΕΤΕπ έχει διαθέσει 125 εκατομμύρια ευρώ για έργα ψηφιοποίησης στους τομείς της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της δικαιοσύνης, των μεταφορών, των επικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνεται δάνειο ύψους 119 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί σε έξι από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας ώστε να αναβαθμιστούν και να επεκτείνουν τις υποδομές στρατηγικής έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στην Ελλάδα.

«Αυτό το έργο είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα» λέει ο Ι. Κάλτσας. «Μόλις ολοκληρωθεί, αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 700 θέσεις πλήρους απασχόλησης, η πλειονότητα των οποίων θα είναι για επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση στην έρευνα. Ανυπομονώ να δω από πρώτο χέρι στο μέλλον πώς οι νέες επενδύσεις θα κάνουν πραγματική διαφορά στην ελληνική καινοτομία, διασφαλίζοντας ένα ευοίωνο μέλλον για νέους και ταλαντούχους ερευνητές. Η πιο πρόσφατη δανειακή σύμβαση προστίθεται στο ισχυρό ιστορικό συμμετοχής της ΕΤΕπ στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην υποστήριξη που παρέχεται προς τρία άλλα μεγάλα ερευνητικά κέντρα – τον Δημόκριτο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – και, προηγουμένως, στην υποστήριξη της Τράπεζας για την ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη έξι πανεπιστημιουπόλεων σε όλη την Ελλάδα.»

Δραστηριότητα του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα το περασμένο έτος (σε εκατ. ευρώ, τελευταία ενημέρωση στο τέλος του προηγούμενου έτους), πηγή: ΕΤΕπ

Οι μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα

Το 2022, οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που συμφωνήθηκαν στην Ελλάδα έφθασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ – περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Επιπλέον, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά τα κεφάλαια – ποσοστό ρεκόρ – διατέθηκαν για δράσεις για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην Ελλάδα.

«Υλοποιήθηκαν πολλά σπουδαία έργα, όπως το Μετρό της Αθήνας, τα έργα ψηφιοποίησης που ανέλαβε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας και οι επενδύσεις στα Ερευνητικά Κέντρα» σημειώνει ο Ι. Καλτσάς. «Αλλά νομίζω ότι κάθε έργο είναι εξίσου σημαντικό, καθώς το καθένα ξεχωριστά συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας με τον δικό του τρόπο. Υπάρχει επίσης η υποστήριξη του ΕΤαΕ προς τις ελληνικές ΜμΕ, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω όταν η Ελλάδα υπέγραψε ένα νέο συμβατικό πλαίσιο προκειμένου το ΕΤαΕ να διαχειριστεί επιπλέον 400 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία που υπογράφηκε προστίθεται στα κονδύλια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ύψους έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που διαχειρίζεται ήδη η ΕΤΕπ. Αυτό που θέλω πραγματικά είναι να συνεχιστεί η πληθώρα των σημαντικών έργων που έχουμε μετατρέψει σε απτές συμφωνίες. Επιθυμία μας είναι να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική υποστηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο της ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καθώς διανύουμε το 2023, αλλά και πέρα από αυτό.»

Δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα ανά τομέα από την έναρξη της δραστηριότητας της Τράπεζας στην Ελλάδα, πηγή: ΕΤΕπ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί έναν από τους πιο «πιστούς» συμμάχους της Ελλάδας. Παρούσα πριν το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, παρέμεινε στην χώρα σε όλη τη διάρκεια των Μνημονίων παρέχοντας πολύτιμες όσο και σπάνιες -εκείνη την περίοδο- χρηματοδοτήσεις.

«Τα αποτελέσματα του 2022 πιστοποιούν την ακλόνητη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε την Ελλάδα την ώρα που προσπαθεί όχι μόνο να σταθεί ξανά στα πόδια της, αλλά και να ευδοκιμήσει στη μετά την πανδημία εποχή» καταλήγει ο Ι. Καλτσάς.

Διαβάστε ακόμα

Η απίστευτη ιστορία πίσω από την κατασκευή της “ιπτάμενης” κατοικίας Η3 στο Πικέρμι

Ασπιρίνη: Γιατί η δράση της ξαναμπαίνει στο μικροσκόπιο; – Οφέλη και κίνδυνοι του φαρμάκου των 11 δισεκατομμυρίων δισκίων ετησίως

Oι σταρ δερματολόγοι που δημιουργούν μερικές από τις πιο ακριβές κρέμες της αγοράς