Το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε προδημοσίευση της δράσης «Στήριξη δομών μεταφοράς τεχνολογίας 2021-2027», με την δράση να υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 ενώ σχεδιάστηκε σε συνέχεια της πρόσφατης υλοποίησης των δράσεων «Ωρίμανση του οικοσυστήματος μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα» και «Χρηματοδότηση λειτουργίας δομών και δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας» που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Αντικείμενο της δράσης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους δημόσιους ερευνητικούς φορείς της χώρας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3, σημειώνει το ΑΠΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 25.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζες: Εν αναμονή της ετυμηγορίας του SSM για τα μερίσματα – Το «ψαλίδι» στις προσδοκίες και το «αγκάθι» του αναβαλλόμενου

Καλό… Σεπτέμβρη η μείωση των αμερικανικών επιτοκίων – Τα δυσμενή στοιχεία και τα νέα προγνωστικά

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρά τα επιτοκιακά περιθώρια – Στο 3,23% το τελευταίο τρίμηνο του 2023

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ