υπουργείο Ανάπτυξης

Η PwC διασφαλίζει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της προτεινόμενης Στρατηγικής, σε ένα απαιτητικό κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον

    –Χαίρετε, πολλά μπορείς να καταλογίσεις σε κάθε κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της κατά τη διάρκεια μιας θητείας και -αλίμονο- έτσι πάντα θα είναι, αφού όποιος κυβερνάει και διοικεί (ακόμα και μια μικροεπιχείρηση) θα αντιμετωπίσει και λάθη και παραλείψεις και αμέλειες και αστοχίες που θα ευθύνεται και ο ίδιος και οι άνθρωποί του. Στον […]