Με το δικαίωμα επιφάνειας και για περίοδο 99 ετών βγαίνει προς αξιοποίηση ένα από τα μεγάλα εκκλησιαστικά «φιλέτα» στην περιοχή Μεγάλο Καβούρι, πολύ κοντά στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και η Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη απευθύνει τώρα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακίνητο σχεδόν 45 στρεμμάτων «υπό τη μορφή σύστασης δικαιώματος επιφανείας επί μελλοντικώς ανεργεθησομένων ακινήτων» της εκκλησιαστικής – μοναστηριακής έκτασης, η οποία όμως παραμένει πολεοδομικώς ατακτοποίητη.

Ειδικότερα, πρόκειται για 44.989 τ.μ. στο «Μεγάλο Καβούρι επί των οδών Ακτής καί Αρχιμήδους πλήρους και αποκλειστικής κυριότητος της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για το ακίνητο δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατόπιν και της σχετικής εγκριτικής απόφασης νωρίτερα μέσα στο Μάρτιο στην οποία πάντως ορίζεται να αξιοποιηθεί μόνο με την παραχώρηση δικαιώματος επιφανείας σε τρίτο, αποκλειομένων άλλων τρόπων αξιοποίησης, όπως π.χ. εκποίηση ή αντιπαροχή.

Πολεοδομικώς ατακτοποίητη

Σημειωτέον ότι το προς αξιοποίηση ακίνητο έχει κηρυχθεί υπό ρυμοτομική απαλλοτρίωση, η οποία ωστόσο έχει αρθεί αυτοδικαίως λόγω παρόδου 15ετίας, αλλά η έκταση είναι μέχρι σήμερα πολεοδομικώς ατακτοποίητη καθώς δεν έχει εκδοθεί πράξη επαναφοράς του πρότερου πολεοδομικού καθεστώτος της (χρήσης γής και όροι δόμησης) και ως εκ τούτου τυχόν διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού θα καταστεί άγονη. Για το λόγο αυτό συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του σχετικού κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήτοι αφενός ότι είναι επιτρεπτή η άνευ διαγωνισμού εκποίηση ή όπως γίνεται εν προκειμένω, η παραχώρηση δικαιώματος επιφανείας όταν δεν είναι δυνατόν ή συμφέρον να γίνει διαγωνισμός κι αφετέρου ότι η επιλογή του ενδιαφερομένου γίνεται μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης προσφορών.

Η Ιερά Μονή θα διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα κυριότητας επί του εδάφους της προς αξιοποίηση έκτασης, ενώ ο επενδυτής θα έχει την κτήση εμπράγματου δικαιώματος επί των κτιρίων που θα ανεγερθούν με δικές του δαπάνες. Το ακίνητο φαίνεται ότι προσφέρεται για τη λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας για την οποία ο επενδυτής πέραν του προκαθορισμένου ετήσιου τιμήματος θα πρέπει να καταβάλλει και επιπλέον ποσό που θα υπολογίζεται επί του τζίρου.

Η έκταση, στο καλύτερο και πλέον προβεβλημένο σημείο της Αθηναϊκής Ριβιέρας έχει και πλούσιο… δικαστικό παρελθόν σε σχέση τουλάχιστον με την πολεοδομική του κατάσταση: Με απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, προ 30ετίας σχεδόν (το 1995) είχε χαρακτηριστεί ως χώρος κοινόχρηστου πρασίνου, χωρίς όμως να καταβληθεί η αποζημίωση στην ιδιοκτήτρια Μονή.

Λόγω δε της επί μακρό χρονικό διάστημα διατήρησης της παραπάνω ρυμοτομικής δέσμευσης χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών ζήτησε την άρση της απαλλοτρίωσης και εν συνεχεία λόγω της σιωπηρής απόρριψης του αιτήματος από τη Διοίκηση προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς. Το Πρωτοδικείο, το 2013 ακύρωσε τη σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης νά άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση καί ανέπεμψε τήν υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να προβεί σε τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε το ακίνητο να καταστεί καί πάλι οικοδομήσιμο. Η εν λόγῳ απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κατέστη αμετάκλητη μέ απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2017 με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναιρέσεως του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης κατά αυτής.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, όπως υποστηρίζει από την Εκκλησία, η Διοίκηση δεν έχει συμμορφωθεί με το διατακτικό της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς. Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την πλευρά της Εκκλησίας στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ρυμοτομική απαλλοτρίωση έχει αρθεί αυτοδικαίως λόγω παρόδου 15ετίας (δυνάμει πλέον της νεότερης διάταξης του Ν. 4759/2020), «αλλά η έκταση είναι μέχρι σήμερα πολεοδομικώς ατακτοποίητη καθώς δεν έχει εκδοθεί πράξη επαναφοράς του προτέρου πολεοδομικού καθεστώτος της (χρήση γης καί όροι δόμησης) και ως εκ τούτου η προς αξιοποίηση οικοπεδική έκταση, παραμένει πολεοδομικώς αρρύθμιστη και κατ’ επέκταση μη οικοδομήσιμη».

Η Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη θα αξιολογήσει ελεύθερα και «απροθέσμως» τις υποβληθησόμενες προτάσεις των επενδυτών κατά την απολύτως διακριτική της ευχέρεια, ενώ η απόρριψη των προτάσεων δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένη, ούτε υποχρεούται η Μονή να την κοινοποιήσει στον επενδυτή. Ο τελευταίος από την πλευρά του, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύστασης δικαιώματος επιφανείας θα αναλάβει και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση απόφασης που θα τροποποιήσει το ρυμοτομικό σχέδιο προς άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης και καθορισμό των όρων δόμησης και να εκδώσει εν συνεχεία όλες τις απαραίτητες άδειες για την υλοποίηση της πρότασής του.

Σε περίπτωση που η έκταση ρυθμιστεί πολεοδομικώς αλλά δεν έχει ακόμη συναφθεί η σύμβαση με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και η Μονή αποφασίσει την προκήρυξη δημοσίου διαγωνισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτόν ως πλειοδότες μόνο όσοι θα λάβουν μέρος στη διαδικασία υποβολής προτάσεων, βάσει της τωρινής πρόσκλησης.

Διαβάστε ακόμη:

Έρχονται κίνητρα για φορολογούμενους, επιχειρηματικότητα, καινοτομία και προσλήψεις σε ΔΕΚΟ

Η μομφή στη Βουλή για τα Τέμπη και τα… «γαλλικά» στο Whatsapp των γαλάζιων βουλευτών, το δείπνο του €1,6 εκατ. του Πόλσον με το κορίτσι του και η είσοδος των εφοπλιστών στην Q&R

FSRU Αλεξανδρούπολης: Με το χέρι στο… «κλειδί» για την έναρξη λειτουργίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ