Στην ψηφιοποίηση που αποτελεί την ραχοκοκαλιά του «Recovery Fund» μαζί με την αναβάθμιση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις άνω των 2 δισ. ευρώ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που φέρνει στην χώρα το σχέδιο για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν που συνοδεύει το εγκεκριμένο σχέδιο και περιγράφει το χρονοδιάγραμμα των δράσεων, μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο των έξυπνων γεφυρών με σκοπό την παροχή πληροφοριών για τη πρόληψη και την συντήρησή τους σε όλη την χώρα.

Για την ίδια περίοδο προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των  ηλεκτρονικών διοδίων ( ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί το β΄τρίμηνο του 2023), η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε 7.000 επικίνδυνες τοποθεσίες με παράλληλες βελτιώσεις σε 2.500 χλμ. το έργο του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από Άνω Λιόσια έως Μέγαρα και η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και της αναβάθμισης του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Έξυπνα γεφύρια

Για την θωράκιση των γηρασμένων γεφυρών που έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω κατάρρευσης και τεχνικών προβλημάτων, προβλέπονται ειδικά συστήματα μέτρησης φορτίου και αισθητήρες ή οπτικές ίνες που θα μετρούν τη μετατόπισή τους σε πραγματικό χρόνο.

Οι πληροφορίες αυτές θα καταγράφονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ειδικούς αλγόριθμους με σκοπό την αξιολόγηση της δομικής ευπάθειας των γεφυρών που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις υποδομές της χώρας.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των γεφυρών και η πρόληψη ατυχημάτων που οφείλονται είτε στη διέλευση βαρέων οχημάτων είτε σε κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Ψηφιοποίηση ΟΣΕ

Ένα διαφορετικό ελληνικό σιδηρόδρομο υπόσχονται οι παρεμβάσεις στο δίκτυο και η ψηφιοποίηση του ΟΣΕ. Πρόκειται για σύστημα διαχείρισης εισιτηρίων με τουλάχιστον το 60 % των επιβατών να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά εισιτήρια, υποδομές έξυπνων σταθμών,  δίκτυο  τηλεπικοινωνιών για την εφαρμογή υψηλών ταχυτήτων σε τρένα και σταθμούς αλλά και σύστημα τηλεματικής οχημάτων.

Θα προηγηθεί στο 4ο τρίμηνο του 2023 η πλήρης λειτουργία της νέας οργανωτικής δομής σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ και η πλήρης εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) στον άξονα του ΠΑΘΕ.

Για το α΄τρίμηνο του 2023 προγραμματίζεται αντίστοιχα, η ΣΔΙΤ για τα έργα αναβάθμισης και ανακατανομής του συστήματος και της υποδομής του ελληνικού σιδηροδρόμου (ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες , ηλεκτροδότηση κ.α). Στόχος των παρεμβάσεων είναι οι μεγαλύτερες ταχύτητες του δικτύου, η βελτίωση του χρόνου μετακίνησης σε συνδυασμό με τα επίπεδα ασφαλείας και η ποιότητα των υπηρεσιών. Στο επίκεντρο είναι τα έργα του ΠΑΘΕ (Πειραιάς –Αθήνα-Θεσσαλονίκη) , τα Βόρεια σύνορα, ο άξονας Μακεδονίας –Θράκης και το Αεροδρόμιο -Κιάτο . Τέλη του έτους υπολογίζεται ότι θα έχει κατασκευαστεί και το 60% του Ε65 (Τρίκαλα Εγνατία).

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ, το β΄τρίμηνο του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί και το 60% του κατασκευαστικού αντικειμένου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και θα έχει εγκριθεί από τον ανεξάρτητο μηχανικό το «Χερσόνησος –Νεάπολη» και το «Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος». Όσον αφορά το Χανιά–Ηράκλειο, θα έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες εργασίες που αντιστοιχούν στο 15 % του κόστους του έργου:

-πολιτικού μηχανικού για τις υφιστάμενες παρακαμπτήριες οδούς Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

-ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Βρύσες–Ατσιπόπουλο, μήκους 21,9 χλμ. που περιλαμβάνει δύο  κόμβους. Έργα σε γέφυρες  και υπόγειες εργασίες (εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση, διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και βοηθητικές εργασίες)

-εργασίες πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Αμαρίου–Σκαλέτα, μήκους 12,4 χλμ. που περιλαμβάνει 1 κόμβο. Υπόγεια έργα (εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση, διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και βοηθητικές εργασίες): μήκους 4.230 m.

Ηλεκτρονικά διόδια

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου, οικονομικού και φιλικού στους χρήστες διαλειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων, το οποίο θα αντικαταστήσει το σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης που ακυρώθηκε λόγω προσφυγών. Το έργο θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα διαφορετικών επιλογών για αυτόματες ηλεκτρονικές πληρωμές, έναν δίκαιο και διαφανή μηχανισμό χρέωσης διοδίων, βελτιωμένη ροή οχημάτων και θα θέσει τα θεμέλια για ενισχυμένες υπηρεσίες και διαλειτουργικότητα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών

Στο πλαίσιο των νέων δράσεων, το υπουργείο θα αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, το οποίο θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο παρακολούθησης, διαχείρισης και διοίκησης τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων.

Το σύστημα θα παρέχει ακριβείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα παραδοτέα, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εκτελούμενων εργασιών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που συνεπάγεται την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο της μείωσης του διοικητικού φόρτου και της απλούστευσης των διαδικασιών στον δημόσιο τομέα. Περιλαμβάνει α) την έκδοση, αντικατάσταση και ανανέωση αδειών οδήγησης, β) τις διαδικασίες που αφορούν τη μεταβίβαση οχημάτων, γ) την έκδοση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας και δ) τις εξετάσεις άδειας οδήγησης. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025.

Διαβάστε περισσότερα

Το φιλόδοξο project για την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αθήνας

Οι Ισραηλινοί που θέλουν να κάνουν την Ομόνοια talk of the town (pics)

Σεμίραμις Παληού: «Η αποστολή της HELMEPA είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ»