Σε πλήρη ενεργοποίηση βρίσκεται ο μηχανισμός για την επίτευξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας. Από τις πρώτες μέρες του 2022 έως και τις τελευταίες εξακολουθούν να προκηρύσσονται διαγωνισμοί για έργα, οι προϋπολογισμοί των οποίων κυμαίνονται από λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέχρι μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια.

Η Ψηφιακή Βίβλος περιλαμβάνει, υπενθυμίζεται, ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο από 453 projects ψηφιακής μετάβασης με συνολική εκτιμώμενη αξία 7 δισ. ευρώ, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης (6 δισ. ευρώ) και κάποια ενταγμένα στο ΕΣΠΑ (1 δισ. ευρώ).
Από αυτά εκτιμάται ότι περισσότερα από το 1/3 ήδη διανύουν διάφορες φάσεις της διαδικασίας (που ουσιαστικά ξεκινά από την δημόσια διαβούλευση και καταλήγει στην ανάδειξη των αναδόχων και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων) και θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε βάθος πενταετίας, με εξαίρεση ίσως εκείνα για όσα προβλέπεται ότι μπορεί να δοθεί ένα παραπάνω χρονικό περιθώριο.

Μετά από μια «γεμάτη» χρονιά σε επίπεδο προκήρυξης διαγωνισμών, γίνεται αντιληπτό ότι το μεγάλο στοίχημα δεν είναι άλλο από την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για την έγκαιρη υλοποίηση και παράδοση ενός τεράστιου όγκου ψηφιακών έργων. Απαραίτητη προϋπόθεση η αποφυγή των καθυστερήσεων που προέρχονται από το κομμάτι των διαδικασιών, ή πιθανές προσφυγές από συμμετέχοντες, αλλά και από τον «αγώνα δρόμου» των εταιρειών και ομίλων της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ή των κοινοπραξιών που κερδίζουν τους διαγωνισμούς να τα φέρουν σε πέρας, με δεδομένες τις ελλείψεις του κλάδου σε εξειδικευμένο προσωπικό σε σχέση με τις αυξημένες ανάγκες.

Στο μπαράζ των προκηρύξεων προστέθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες ο νέος μεγάλος διαγωνισμός για την Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 30/01/2023) με εκτιμώμενη αξία 97.153.718,28 ευρώ και δικαιώματα προαίρεσης 48.576.859,15 ευρώ (συνολικός προϋπολογισμός έως 145.730.577,43 ευρώ με Φ.Π.Α.) και στο πλαίσιο της σύμβασης αντίστοιχης θα γίνει σάρωση των αρχείων 368 δικαστηρίων της χώρας και οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση τους με λέξεις-κλειδιά.

Ο κρίσιμος τομέας του e-Justice συμπεριλαμβάνει ιδιαίτερης ευρύτητας ψηφιακές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Δικαιοσύνης, με τέσσερις διαγωνισμούς αθροιστικής αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης. Η νέα προκήρυξη από την ΚτΠ, που ολοκληρώνει τον κύκλο, αφορά το μεγαλύτερο τμήμα του έργου.

(Οι άλλοι τρεις ήταν για τα projects: Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων που τρέχει από 9/11 και Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ του τομέα Δικαιοσύνης, Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων, για τους οποίους αναδείχθηκαν ως ανάδοχοι ισάριθμες κοινοπραξίες και τα αντίστοιχα συστήματα θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 36 και 25 μηνων από την υπογραφή των συμβάσεων).

Ακολούθησε η δημοσίευση της διακήρυξης για το Υποέργο 2 (SUB2): Εξωστρεφής Γεωργία της Δράσης «6653 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αγροδιατροφικού Τομέα (31.599.424 ευρώ με το δικαίωμα προαίρεσης και ΦΠΑ) και λίγο νωρίτερα μια σειρά άλλων διαγωνισμών μικρότερης αξίας ( π.χ. Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης, Σύστημα Υποστήριξης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών, Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κ.α.), σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι ρυθμοί γενικότερα με αρχικό στόχο να τρέξουν εντός του έτους έργα εκτιμώμενης αξίας 2 δισ. ευρώ.

Πακέτο 1+ δισ. ευρώ

Η ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων σε καίριους τομείς της λειτουργίας του κράτους, όπως είναι η Δικαιοσύνη, η Υγεία, οι πολεοδομίες, το κτηματολόγιο, οι μετανάστες, ο ΕΦΚΑ κ.α., θεωρείται το μεγαλύτερο πακέτο έργων με προϋπολογισμό άνω των 1 δισ. ευρώ, με στόχους την αναβάθμιση της πληροφόρησης και τη χάραξη στρατηγικής.

Δυο από τις σημαντικότερες «εκκρεμότητες» σε αυτό το σκέλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτελούν οι mega διαγωνισμοί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για την μετατροπή σε ψηφιακή μορφή αρχείων 600+ εκατ. σελίδων των 390 υποθηκοφυλακείων με αξία 309,8 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα των φακέλων των πολεοδομιών 226,1 εκατ. ευρώ, με το δικαίωμα προαίρεσης. Στην πρώτη περίπτωση, η εκκίνηση δόθηκε πριν από 13 μήνες και μετά την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων οι υπογραφές στις συμβάσεις των 5 τμημάτων του διαγωνισμού για ισάριθμες γεωγραφικές ενότητες προγραμματίζονταν, σύμφωνα αρμόδιες πηγές, έως το τέλος του έτους.

Πρώτη προς υπογραφή σύμβαση τέθηκε αυτή για το πρώτο τμήμα, καθώς το γεγονός ότι υπήρξε ένας υποψήφιος και δεν προέκυψαν ενστάσεις διευκόλυνε την διαδικασία, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί προσωρινός διάδοχος από τον Μάιο, κάτι που συνέβη για τα υπόλοιπα 4 τμήματα στα μέσα Ιουλίου.
Είναι από τα μεγαλύτερα και ίσως το πιο σύνθετο έργο της κατηγορίας του. Η διάρκεια για την υλοποίηση του εκτείνεται στους 36 μήνες, με την κάθε σύμβαση να υπόκειται να σε παράταση (3+3 έτη).

Στην δεύτερη περίπτωση, καθυστερήσεις έφερε η προσφυγή διαγωνιζόμενου σχήματος προς την ΑΕΠΠ, που οδήγησε σε ακύρωση της διαδικασίας. Το ΤΕΕ επαναπροκήρυξε τον διαγωνισμό για τις οικοδομικές άδειες (Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας-Μητρώο Κτιρίων και Γεωμετρική τεκμηρίωσή τους), οι οποίες στοιβάζονται επί δεκαετίες στα ράφια των πολεοδομιών και αναμένετα η έκβαση του.
Δυο διαγωνισμοί, μέσω των οποίων επιδιώξεται να δοθεί τέλος σε δυο από τα ελληνικά «χαρτοβασίλεια» που ταλαιπώρησαν εκατομμύρια πολίτες επί δεκαετίες.

Η υπόλοιπη ατζέντα

Στην μεγάλη ατζέντα του κομβικού τομέα των ψηφιακών υποδομών συμπεριλαμβάνονται 30 προγραμματισμένα έργα προϋπολογισμού εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με τεράστια αναπτυξιακή αξία για την χώρα. Ο πήχης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού αναμένεται δε, να ανέβει ακόμα ψηλότερα το 2023.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο μέσα στο καλοκαίρι ανακοινώθηκαν από την ΚτΠ διαγωνισμοί 242 εκατ. ευρώ και τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από τον ίδιο φορέα και άλλοι με προϋπολογισμούς 400+ εκατ. ευρώ, «σερί» το οποίο συνεχίσθηκε και τους επόμενους μήνες.

Ανάμεσα τους και αυτοί για τα έργα:

-Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου/Big Data (27.798.630 ευρώ ).

-Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων/CRM (134.042.400 ευρώ).

-Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και παροχή υπηρεσιών Public Cloud & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service), αξίας 57.800.182 ευρώ.

-Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (44.898.467,46 ευρώ) κ.α.

200+ εκατ. για την Υγεία

Για τον νευραλγικό τομέα της Υγείας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί, μεταξύ άλλων, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Διαχείρισης της Περίθαλψης Ογκολογικών Ασθενών με αρχικό προϋπολογισμό 29,4 εκατ. ευρώ, η ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (45,1 εκατ. ευρώ) και η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός των Συστημάτων των Νοσοκομείων (139,5 εκατ. ευρώ).

Οι «Έξυπνες πόλεις»

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται και για άλλο ένα mega project, τις «Έξυπνες πόλεις». Προβλέπονται ψηφιακά κυρίως έργα προϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ και στους 332 Δήμους της επικράτειας, αναλογικά και με πληθυσμιακό κριτήριο, χωρισμένο σε δυο μέρη.
Το πρώτο απευθύνεται σε 17 Δήμους µε πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και επενδύσεις 90 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο δεύτερο στάδιο υπάγονται οι υπόλοιποι 315 Δήμοι, οι οποίοι θα λάβουν 230 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Ποδαρικό στο 2023 με αυξήσεις 20%-25% στο ρεύμα – Aβεβαιότητα για τους επόμενους μήνες

Η… Κατερίνα Μέσι, η Cosmote, η Vodafone και η ΕΥΠ, η Ιντρακάτ «κοιτάζει» την ΤΕΚΑΛ (και στο βάθος ΟΛΘ) και το χρυσό weekend στα malls

«Village Resort & Waterpark»: Πώς από το σφυρί κατέληξε στα χέρια της Μαρίτας Καράτζη (pics)