Ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να μπεί στις ράγες η νέα επένδυση των 200 εκατ. ευρώ για το νέο προορισμό ψυχαγωγίας και φιλοξενίας στο Μαρούσι πραγματοποιείται τώρα, με την έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας του σχετικού σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 30/3.

Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη, με αρκετά στάδια μέχρι να φθάσει η επένδυση στις οικοδομικές άδειες, ωστόσο οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις θα προχωρήσουν με διαδικασίες fast track για το σχέδιο για το οποίο έχουν περάσει, αισίως, έξι χρόνια μετά τη διακομματική έγκρισή του.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πολυτελείας, χώρους πολιτισμού, εκδηλώσεων και συνεδρίων, εστίασης και ψυχαγωγίας, καζίνο -η χρήση του οποίου μεταφέρεται από την Πάρνηθα– και μεγάλους υπόγειους χώρους στάθμευσης. Θα πραγματοποιηθούν επιπλέον οδικά έργα, με χρηματοδότηση του φορέα της επένδυσης, που θα ανακουφίσουν τον κυκλοφοριακό φόρτο που επιβαρύνει επί σειρά ετών τη περιοχή. Από τα 55 στρέμματα της υπό αξιοποίηση έκτασης στο κτήμα Δηλαβέρη, συνολικά 25 προβλέπεται να αναδιαμορφωθούν και να αποδοθούν στον δήμο Αμαρουσίου με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης. Παράλληλα, ο φορέας της επένδυσης θα προχωρήσει στην πλήρη ανάπλαση του φυσικού τοπίου στην θέση Μαυροβούνι της Πάρνηθας, ενώ θα αποδώσει την υπερσύγχρονη εγκατάσταση τελεφερίκ και το πάρκινγκ των 1.000 θέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο για χρήση από τους κατοίκους της Αττικής που επισκέπτονται τον Εθνικό Δρυμό.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ της 30/ 3 για την «Έγκριση μεταφοράς καζίνο Πάρνηθας στην περιοχή Δηλαβέρη– Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην περιοχή Δηλαβέρη, Δήμου Αμαρουσίου και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του ΕΠΣ και έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ) αυτού», η μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας διενεργείται με φορέα Υλοποίησης την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» (ΕΚΠΑ ΑΕ), ως κάτοχο της σχετικής άδειας λειτουργίας καζίνο, ο οποίος συνεργάζεται με κάθε αρμόδια δημόσια αρχή και, ιδίως, την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η επένδυση υπάγεται στις διατάξεις περί στρατηγικών επενδύσεων ταχείας αδειοδότησης, ενώ το αντάλλαγμα για τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας στη νέα θέση καθορίζεται σε 30 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από τους ιδιώτες μετόχους της ΕΚΠΑ Α.Ε. ήτοι την Athens Resort Casino (που ελέγχει το 51%), μέσω διακριτής, μόνο για τον σκοπό αυτό, αύξησης κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης της «Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ» -ΕΤΑΔ ΑΕ για τις νέες μετοχές, η οποία ελέγχει το υπόλοιπο 49%.

Επιπλέον του ποσού των 30 εκατ. ευρώ, η πραγματοποιούμενη επένδυση στο πλαίσιο μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας, όπως αναφέρεται, δεν δύναται να υπολείπεται των 120 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου, ολοκληρωμένου πόλου τουρισμού και ψυχαγωγίας στη νέα θέση, με την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία πολυδύναμου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με υπηρεσίες εστίασης, λειτουργίες πολιτισμού, χώρους συνάθροισης κοινού/συνεδριακό κέντρο, παροχές αναψυχής και καζίνο.

Η ΕΚΠΑ ΑΕ διατηρεί υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα 5 τουλάχιστον ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, ενώ υποχρεούται να δημιουργήσει μέχρι την έναρξη συνολικής λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση επιπλέον 300 θέσεις εργασίας, οι οποίες επίσης διατηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα πέντε τουλάχιστον ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση.

Εργασίες στην Πάρνηθα

Ο φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά να εκτελέσει ο ίδιος ή μέσω τρίτων φορέων, τις ακόλουθες εργασίες και επενδύσεις στην υφιστάμενη θέση του καζίνο και, εν γένει, στο όρος Πάρνηθα:

α. Την άμεση αποκατάσταση του τοπίου και του περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, εντός των ορίων της σχετικής έκτασης που πραγματοποιείται βάσει μελέτης η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αργότερο εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ..
β. Την πλήρη αποξήλωση και απομάκρυνση των λυόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, στην έκταση όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος του καζίνου ξενοδοχείου Μον Παρνές και του σταθμού τελεφερίκ.
γ. Την ολική κατεδάφιση και ανακατασκευή του χαρακτηρισμένου ως μνημείου κελύφους του Πύργου Μυλωνά
δ. Την αφαίρεση όλων των σκληρών επιφανειών (χώρων στάθμευσης, παλιά γήπεδα τένις, ελικοδρόμιο) στην έκταση όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος του καζίνου ξενοδοχείου Μον Παρνές, συνολικής κάλυψης περίπου 3.400 τ.μ.
ε. Την ανασύσταση του μονοπατιού και τη σύνδεση αυτού με το ορειβατικό καταφύγιο «Μπάφι».

Ο φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά να καταβάλλει τα ακόλουθα ποσά από το μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων της ΕΚΠΑ ΑΕ, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση:
α. Για τη συντήρηση του υφιστάμεvoυ οδικού δικτύου, αποδίδει σε ετήσια βάση συνολικό ποσό 300 χιλιάδων ευρώ υπέρ της Περιφέρειας Αττικής.
β. Για την αντιπυρική οργάνωση και την εκτέλεση έργων αναβάθμισης και προστασίας των οικολογικών χα-ρακτηριστικών και της χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, αποδίδει σε ετήσια βάση συνολικό ποσό 700 χιλ. ευρώ, υπέρ του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).
γ. Για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων τελεφερίκ, οι οποίες περιέρχονται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Αχαρνών και λειτουργούν με βάση τις ανάγκες προστασίας του Εθνικού Δρυμού και τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ ή της αρμόδιας Δασικής Αρχής, αποδίδει σε ετήσια βάση συ- νολικό ποσό 1 εκατ. υπέρ του οικείου Δήμου.

Το σχέδιο στο Μαρούσι

Οσον αφορά τους επιμέρους όρους για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) σε τμήμα της περιοχής Δηλαβέρη, στο δήμο Αμαρουσίου, κοντά στην περιοχή της Σπύρου Λούη, μεταξύ άλλων, εκπονείται για την καλύτερη κυκλοφοριακή αναδιοργάνωση, εξειδικευμένη κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη στάθμευσης για την ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των δυσχερειών στο σύνολο της περιοχής επιρροής. Στο ΠΔ γίνεται εκτενής αναφορά ως προς τα επιμέρους βήματα, ενώ όπως αναφέρεται, για τη λειτουργική ενοποίηση των προτεινόμενων κοινόχρηστων χώρων δημιουργείται δίκτυο διαδρομών πεζών και πεζόδρομων εντός της περιοχής του ΕΠΣ, εξυπηρετώντας τη διακίνηση των πεζών τόσο εντός της περιοχής επέμβασης και της άμεσης περιοχής επιρροής όσο και από και προς τις όμορες περιοχές, ελαχιστοποιώντας τις εμπλοκές με την κυκλοφορία οχημάτων.

Από τα 55 στρέμματα της υπό αξιοποίηση έκτασης, συνολικά 25 προβλέπεται να αναδιαμορφωθούν και να αποδοθούν στον δήμο Αμαρουσίου με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης. Η έκταση αυτή περιλαμβάνει αθροιστικά 15 στρέμματα χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και 10 στρέμματα δρόμων και πεζοδρόμων από και προς τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου και τις γειτονικές περιοχές- χώροι και υποδομές που θα είναι στο εξής στη διάθεση των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της περιοχής.

«Για την επίτευξη του στόχου όσον αφορά στη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων ως ενός ενιαίου λειτουργικά συνόλου, το οποίο εντάσσεται στον αστικό ιστό ως μία πράσινη περιοχή- πάρκο, λαμβάνεται υπόψη, στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής του Πολεο- δομικού Σχεδίου, η δημιουργία μικρών πάρκων στα οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία συνδέονται μέσω των πεζοδρόμων που τα περικλείουν καθώς και μέσω των εσωτερικών μονοπατιών», αναφέρεται σχετικά.

Κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΠΣ, υιοθετούνται οι αρχές της αειφόρου ή πράσινης δόμησης, ενσωματώνοντας πρόνοιες όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ορθολογική χρήση νερού, η περιβαλλοντική συμβατότητα υλικών και μεθόδων κατασκευής.

 

Διαβάστε ακόμη

Τι κάνει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις εκλογικές χρονιές: Ο «χρυσός» κανόνας και οι δύο εξαιρέσεις

Φορολογική δήλωση: Οι παλαιοί και νέοι κωδικοί στο Ε1 που «κρύβουν» εκπτώσεις

Σέρτζιο Ερμότι: Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών – Γιατί οι Ελβετοί επιστράτευσαν έναν βετεράνο στη UBS