Επιχειρήσεις

13 εκ. ευρώ από τα ΕΕΑ Grants για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων

  • newsroom


Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» ανακοινώνει τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων προς χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece των ΕΕΑ Grants ανακοινώνει τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων από ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν καινοτόμα έργα στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT). Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 13 εκ. ευρώ. Διαχειριστής του Προγράμματος Business Innovation Greece, συνολικού ύψους 21,5εκ ευρώ, είναι ο οργανισμός Innovation Norway, ένας κρατικός φορέας που υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας της Νορβηγίας και είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας της Νορβηγικής κυβέρνησης για θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece είναι ένα από τα εννέα προγράμματα των ΕΕΑ Grants (Επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ΕΟΧ) που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης προς την Ελλάδα, μέσω των EEA Grants, ανέρχεται σε 116,7 εκ ευρώ για την παρούσα χρηματοδοτική περίοδο (2014 – 2021).

Τι προσφέρει το Πρόγραμμα Business Innovation Greece 

Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece προσφέρει οικονομική υποστήριξη (επιχορηγήσεις) για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Η προσφερόμενη επιχορήγηση μπορεί να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό της επιχείρησης, προκειμένου να προχωρήσει μία επένδυση (εφαρμογή υπάρχουσας τεχνολογίας, καινούργια για την επιχείρηση) ή να υλοποιηθούν δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, οι οποίες να στοχεύουν στην τελειοποίηση μίας καινοτόμου τεχνολογίας ή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας και την εισαγωγή τους στην αγορά.

Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece δίνει μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, καθώς αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Το Πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει χρηματοδότηση για ένα εύρος δράσεων οι οποίες θα αποσκοπούν στην αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, και τη συνεισφορά τους σε έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο (κυρίως μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους).

Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να αιτηθεί μία επιχείρηση;

Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για επιχορήγηση από 200.000€ έως και 1.500.000€ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και για μικρότερα ποσά, από 50.000€ έως 200.000€ ανά έργο. Να σημειωθεί ότι μόνο μια αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί να κατατεθεί από κάθε επιχείρηση σε κάθε δημόσια ανοιχτή πρόσκληση.

Απόρρητο Απόρρητο