Ανθεκτικότητα και υψηλές αντοχές στις ιδιαιτερότητες του 2020 επέδειξε, σύμφωνα με τα οικονομικά της αποτελέσματα, η ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 188,5 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 188,8 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας το 2020 παρουσίασαν αύξηση κατά 36% και διαμορφώθηκαν σε 35,5 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 26,1 εκατ. ευρώ το 2019 και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 109% το 2020 και ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το 2019.

Οι επενδύσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων για την εταιρεία το 2020 παρουσίασαν αύξηση κατά 51% σε σχέση με το 2019 βαίνοντας συνεχώς αυξανόμενες, καθώς υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2018.

Οι εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου παρουσίασαν αύξηση η οποία αντισταθμίστηκε από τη μείωση τιμών και από τη μείωση των πωλήσεων στερεών καυσίμων και λοιπών προϊόντων, με αποτέλεσμα οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις να κινούνται ανοδικά κατά 7,3%. Οι όγκοι των εξαγωγών τσιμέντου μειώθηκαν, όπως επίσης και οι τιμές πώλησης, αλλά αντισταθμίστηκαν μερικώς από την ευνοϊκή εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου και από τους υψηλότερους όγκους εξαγωγών στερεών καυσίμων. Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 16,4%

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ΑΓΕΤ Ηρακλής προχωρά σταθερά στην υλοποίηση της στρατηγικής της με νέες επενδύσεις που έχουν στόχο τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη μετάβαση σε καινοτόμες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις, με σεβασμό πάντα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Παράλληλα, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία παγκοσμίως, η εταιρεία έλαβε από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας και την ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συνεργάτες και πελάτες της, σχεδιάζοντας και υιοθετώντας νέες λύσεις για την ασφαλή και άρτια λειτουργία της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Διαβάστε ακόμη

Το γράμμα του Στουρνάρα, η περιπέτεια της Καψή, η ώρα της κρίσης για Εγνατία κι ο Αμερικανός που είδε τον Πρωθυπουργό

Alpha Bank: Πάνω από €23 δισ. οι πωλήσεις «κόκκινων» δανείων το διάστημα 2017-2022

Ποιοι απαλλάσσονται φέτος από τις e-αποδείξεις – Ποιοι γλιτώνουν το πρόστιμο