Επιχειρήσεις

Akritas: Πώληση ακινήτου στην Πλαίσιο Computers έναντι €2,851 εκατ. (upd)

  • newsroom


Το εν λόγω αντίτιμο χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγω για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας

Στην πώληση βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Λούτσα, εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας Αττικής, προχώρησε η Akritas προς την Πλαίσιο Computers, έναντι συνολικού τιμήματος 2,851 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 09/06/2021 ανακοίνωσης, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε γνωστοποιεί ότι, με γνώμονα τη χρηστή αξιοποίηση των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων της, προχώρησε στις 10 Δεκεμβρίου 2021, στην υπογραφή του οριστικού συμβολαίου για τη μεταβίβαση του ακινήτου που βρίσκεται στη θέση Λούτσα εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας Αττικής, συνολικής έκτασης 16.402,82 τ.μ. μετά του επ’ αυτού ευρισκόμενου ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30 τ.μ., προς την εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», έναντι συνολικού τιμήματος 2.851.935,48 €.

Το εν λόγω αντίτιμο χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγω για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της ΑΚΡΙΤΑΣ.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η Πλαίσιο Computers αναφέρει:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.B.E.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της από 09.06.2021 σχετικής ανακοινώσεώς της, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι την 10η Δεκεμβρίου 2021 προέβη στην κατάρτιση και υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας για την αγορά από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ενός (1) ακινήτου (αγροτεμαχίου) που βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ», της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής, εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας, συνολικής εκτάσεως 16.402,82 τ.μ., μετά του επ αυτού ευρισκόμενου ισόγειου κτιρίου αποθήκευσης και διανομής (logistics) επιφάνειας 6.313,30 τ.μ.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του ως άνω ακινήτου, διαμορφώθηκε τελικώς στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε Ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (2.851.935,48 Ευρώ), το οποίο και εξοφλήθηκε στο σύνολό του.

Η Εταιρεία μέσω της απόκτησης του ως άνω ακινήτου (αγροτεμαχίου μετά του επ αυτού ισογείου κτιρίου αποθήκευσης και διανομής (logistics), αποσκοπεί στην επέκταση και ενίσχυση των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης και προώθησης των εταιρικών σκοπών και εν γένει δραστηριοτήτων αυτής.

Διαβάστε ακόμη

«Όμικρον»: Νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις ναυτικών απειλούν με κατάρρευση την εφοδιαστική αλυσίδα

Γονικές Παροχές: Από σήμερα οι ψηφιακές μεταβιβάσεις ακινήτων και οι έλεγχοι σε όσους έκαναν δωρεές χρημάτων

Tέσσερα νέα μέτρα φοροελαφρύνσεων από το 2022