Μια περίοδο οικονομικής άνθησης απολαμβάνει η νέα αγορά χρηματοδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την οποία έχουν ως στόχο πλέον και ιδιωτικά funds μέσω και μεικτών σχημάτων με το Δημόσιο – συγκεκριμένα με το Ταμείο Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ).

Η πρόοδος και η ανάγκη των επιχειρηματιών για κεφάλαιο κίνησης, προκειμένου να αδράξουν τις ευκαιρίες, αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της εισηγμένης CNL Capital.

Η τελευταία σχεδόν δεν προλαβαίνει την υπερβάλλουσα ζήτηση της αγοράς για μικροχρηματοδoτήσεις επιχειρήσεων. Στο πρώτο εξάμηνο του 2019 εμφάνισε υπερδιπλάσια έσοδα (άνοδος 160%), με 510.000 ευρώ έναντι 195.000, ενώ τα κέρδη μετά φόρων εκτοξεύτηκαν σε 294.000 από 7.900 ευρώ.

Η CNL Capital, η πρώτη εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών, παρέχει κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (από 200.000 έως 1 εκατ. ευρώ) οι οποίες πραγματοποιούν κύκλους εργασιών από 3 έως και 50 εκατ. ευρώ.

Υστερα από έναν χρόνο και πλέον μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η CNL Capital Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών διέθεσε όλα τα κεφάλαια που άντλησε από το Χρηματιστήριο, ενώ άντλησε επιπρόσθετα κεφάλαια και 2 εκατ. ευρώ με ομολογιακή έκδοση από ιδιωτική τοποθέτηση, προσφέροντας ελκυστικές αποδόσεις. Για να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση σε δάνεια, η CNL Capital αναμένεται να προχωρήσει και σε έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, όπως της επιτρέπει ο σχετικός νόμος.

Οπως υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Χλωρός, «ακόμη και οι τράπεζες να προχωρούσαν σε δανεισμό, όπως παλιότερα, οι επιχειρήσεις θα απευθύνονταν σε εμάς για δανεισμό, εξαιτίας της ταχύτητας των διαδικασιών. Μέσα σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες η CNL Capital έχει διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους και οι επιχειρηματίες έχουν εκταμιεύσει τα κεφάλαια κίνησης, τα οποία είναι διαθέσιμα για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που έχουν δει».

Με ένα ανταγωνιστικό μονοψήφιο επιτόκιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις -έναντι των ελληνικών τραπεζών-, η CNL Capital έχει εκδώσει για 40 επιχειρήσεις 76 ομολογιακά δάνεια, τα οποία εμφανίζουν μεγάλη επαναληψιμότητα, κατά μέσο όρο δύο ανά εταιρεία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει έως και τέσσερις με πέντε φορές.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, αφού αποπληρώσουν τις προηγούμενες ομολογιακές εκδόσεις, επιστρέφουν, ενώ παράλληλα έχουν γραμμές χρηματοδότησης και με τις ελληνικές τράπεζες. Υστερα από εμπειρία πέντε ετών της CNL Capital, το «κλειδί» για τον κ. Χλωρό είναι ότι οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται πως τα κέρδη τους θα είναι υπερπολλαπλάσια, καθώς έχουν διαθέσιμα τα κεφάλαια κίνησης την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Η CNL Capital αναμένεται να διατηρήσει τη μερισματική της πολιτική, καθώς ήδη διένειμε ένα μέρισμα 2% την περασμένη άνοιξη, ενώ θα διανείμει και ένα προμέρισμα 2% από τα κέρδη του 2019.

Δεδομένης της προβλεψιμότητας των εργασιών της εταιρείας, η CNL Capital εκτιμάται ότι θα διατηρήσει την υψηλή της κερδοφορία για το 2019 επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις.

Νέα αγορά χρηματοδοτήσεων

Τους τελευταίους μήνες η αγορά των χρηματοδοτήσεων προσελκύει ολοένα περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια. Σύμφωνα με πληροφορίες του «business stories», μια σειρά από ιδιωτικά funds αναζητούν κεφάλαια προκειμένου να προχωρήσουν σε μικροχρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων με κεφάλαια έως και 2 εκατ. ευρώ. Τα ιδιωτικά funds αναζητούν και συνεργασία με το ΤΑΝΕΟ με κεφάλαια από το Δημόσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων και τα εξειδικευμένα προγράμματα «Dept Fund», «Eπάνοδος», «Made in Greece», «4η Βιομηχανική Επανάσταση». Επιπλέον, την είσοδο στον χώρο των χρηματοδοτήσεων αναζητούν και οι μικρότερες τράπεζες, οι οποίες έχουν αντλήσει κεφάλαια από Ελλάδα και εξωτερικό.