Τα 100,4 εκατ. ευρώ φθάνει η αποτίμηση των 28 ακινήτων που βρίσκονταν στο χαρτοφυλάκιο της BriQ Properties στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, «η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (“Εταιρεία”) ενημερώνει ότι η συνολική αξία των 28 ακινήτων του χαρτοφυλακίου της (Εταιρείας και θυγατρικών) αποτιμάται σε € 100,4 εκ. με βάση την Κατάσταση Επενδύσεων της Εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2020.

Κατά το 2020 η Εταιρεία δαπάνησε συνολικά € 41,1 εκ., ως ακολούθως:

  •  Πραγματοποίησε 6 νέες αγορές ακινήτων ύψους € 10,0 εκ.
  •  Επένδυσε € 3,7 εκ. για ανάπτυξη και ανακαίνιση ακινήτων του χαρτοφυλακίου της
  •  Επένδυσε € 3,5 εκ. για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Plaza Hotel Skiathos
    M.A.E.
  •  Επένδυσε € 23,9 εκ. για την αγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Sarmed Warehouses
    A.E.

Η συνολική αξία αποτίμησης των ακινήτων και των συμμετοχών σε θυγατρικές ανήλθε σε € 102 εκατ. την 31.12.2020 καταγράφοντας σημαντική αύξηση 70% σε σχέση με την αξία αποτίμησης της 31.12.2019 που περιλάμβανε 22 ακίνητα συνολικής αξίας € 60 εκατ.».

Διαβάστε ακόμη:

Επιδότηση τόκων ενήμερων δανείων ΜμΕ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Γερογιάννης (Aegean): «Αργή η ανάκαμψη στα ταξίδια και το 2021, αλλά η Aegean θα βγει από την κρίση πιο ανταγωνιστική»

Τα νεύρα του Πρεμ, ο Γιώργος και ο Φωκίων, τα ξενοδοχεία στον Έλατο και στο Λουτράκι και ο νόμος που πάει για τα σκουπίδια