Με ισχυρές επιδόσεις περνάει στα χέρια της Ideal Holdings η Byte Computer. Μια ημέρα μετά από τις ανακοινώσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υποβλήθηκε από την πρώτη για την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού των μετοχών της δεύτερης (93,3%), δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Byte.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία τα οποία αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της τρεχούσης οικονομικής χρήσεως, ανήλθε σε €23.414.086,76 και €20.713.339,44 αντιστοίχως, εμφανίζουν σημαντική αύξηση σε σχέση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου (εξαμήνου) της προηγουμένης χρήσεως (23,96% ο Όμιλος και 24,47% η εταιρεία).

Το μικτό κέρδος του ομίλου και της εταιρείας ανήλθε σε € 4.563.137,85 και €4.244.019,59 αντιστοίχως παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,27% και 24,58% αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου και της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της τρεχούσης οικονομικής χρήσεως ανήλθαν σε € 2.145.549,20 και € 1.989.794,16 αντίστοιχα, έναντι €1.756.472,35 και €1.599.339,15 της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασαν αύξηση κατά 22,15% και 24,41% αντίστοιχα.

Διαβάστε ακόμη

Σπάει τα «κοντέρ» στα Airbnb η Ελλάδα, με 133.575 καταχωρήσεις καταλυμάτων, μόλις -2% έναντι του 2019 (διαγράμματα)

Η αλά τούρκα ΜΚΟ και ένα… ξεπλυματάκι, το «όχι» του Ολλανδού και το σχολείο στο Ελληνικό