Επιχειρήσεις

Cenergy: Αύξηση καθαρών κερδών στα 20,2 εκατ. ευρώ το 2019

  • newsroom


Αύξηση κατά 48% σε ετήσια βάση για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA που ανήλθε στα 90 εκατ. ευρώ - Μείωση του καθαρού δανεισμού - Σημαντικός όγκος ανεκτέλεστων παραγγελιών στα 530 εκατ. ευρώ

Ως χρονιά ορόσημο χαρακτηρίζει το  2019 η Cenergy Holdings, ανακοινώνοντας την επίτευξη των βασικών στόχων για το έτος.  Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε και με βάση τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA), η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώ έναντι 61 εκατ. ευρώ το 2018, κυρίως χάρη στην επιτυχημένη εκτέλεση έργων και στους δύο κλάδους.

Η αξιοσημείωτη αύξηση της κερδοφορίας παρείχε τη δυνατότητα στον Όμιλο να έχει σημαντικές λειτουργικές ταμειακές ροές (110 εκατ. ευρώ) και να μειώσει τον καθαρό συνολικό δανεισμό κατά 60 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019, παρότι συνεχίστηκαν, με βραδύτερο ρυθμό, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που κρίνονται απαραίτητες για τη διεύρυνση και ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητάς του καθώς και για την παροχή λύσεων υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες του.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2019, ο Όμιλος επένδυσε 53 εκατ. ευρώ σε όλες τις παραγωγικές μονάδες του για να υποστηρίξει περαιτέρω τον κύριο στόχο των εταιρειών του να δημιουργήσουν αξία και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους ως σημαντικοί παράγοντες στις παγκόσμιες αγορές διανομής ενέργειας. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ το 2019. Παρότι κανείς θα μπορούσε να προβλέψει μέρος της επιτυχίας αυτής από το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο τέλος του 2018 και για τους δύο κλάδους (καλωδίων και σωλήνων χάλυβα), χρειάστηκε σημαντική εμπορική προσπάθεια μέσα σε ένα μάλλον δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον.

Έτσι, εξασφαλίστηκε ένα εξίσου εύρωστο ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών 530 εκατ. ευρώ για τα επόμενα έτη και στους δύο κλάδους, ενώ επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση της στρατηγικής των εταιρειών, που εστιάζει στις αγορές ενέργειας παραδίδοντας απαιτητικά έργα υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών με υψηλό περιθώριο κέρδους.

Το 2019, ο κλάδος των καλωδίων, για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματός του στον τομέα των υποθαλάσσιων έργων που ξεκίνησε το 2011, πέτυχε εύρωστες οικονομικές επιδόσεις και κατέγραψε υψηλό ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας όλων των διαθέσιμων γραμμών παραγωγής. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ανατέθηκαν αρκετά έργα στην Ελληνικά Καλώδια και το εξειδικευμένο εργοστάσιό της υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο.

Αυτά αποτέλεσαν τη βάση των δυνατών επιδόσεων για τη χρονιά, αξιοποιώντας την ικανότητα του κλάδου να παρέχει οικονομικά αποδοτικές, αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Στη διάρκεια του έτους, οι εταιρείες καλωδίων εκτέλεσαν με επιτυχία τεχνικά απαιτητικά έργα υποβρύχιων και χερσαίων καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης.

Ταυτόχρονα, ο τομέας των προϊόντων καλωδίων κατέγραψε εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη ζήτηση στις παραδοσιακές αγορές να σταθεροποιείται, παρά τις προκλήσεις. Οι ισχυρές επιδόσεις του κλάδου ενισχύθηκαν περαιτέρω από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες εισόδου σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπως οι ΗΠΑ, καθώς και από την συνεχή αποφασιστικότητά των εταιρειών του να παραμένουν στο προσκήνιο της τεχνολογίας και των εξελίξεων, όπως επιβεβαιώνουν τα συνεχιζόμενα ερευνητικά προγράμματα σε καλώδια συνεχούς ρεύματος (DC) και σε καλώδια ευέλικτης σύνδεσης για πλωτές πλατφόρμες υποθαλάσσιων έργων αιολικής ενέργειας.

Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου, το 2019 ήταν ένα ιδιαίτερά απαιτητικό έτος: τα αυστηρά μέτρα προστατευτισμού, ιδίως στις ΗΠΑ, περιόρισαν σημαντικά το πεδίο δράσης της εταιρείας. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η εταιρεία απάντησε εστιάζοντας στην ποιότητα των προϊόντων και την ικανοποίηση της πελατείας 4 της και κατόρθωσε να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της και, παράλληλα, να μπει σε νέες αγορές και νέους κλάδους προϊόντων, όπως τα υψηλής τεχνολογίας υποθαλάσσια έργα μεγάλου βάθους.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου αξιοποίησε το σύνολο σχεδόν της παραγωγικής δυναμικότητάς της στο εργοστάσιο της Θίσβης και δραστηριοποιήθηκε σε όλες τις περιφερειακές αγορές, κυρίως τη Βόρεια και Νότια Ευρώπη καθώς και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2019 ανήλθε σε 958 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σταθερός έναντι του 2018. Αντιθέτως, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 48% σε ετήσια βάση στα 90 εκατ. ευρώ, με τον κλάδο των καλωδίων να επιτυγχάνει σημαντική αύξηση στα 30 εκατ. ευρώ (65 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 35 εκατ. ευρώ το 2018). Η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου των σωλήνων χάλυβα παρέμεινε σταθερή στα 27 εκατ. ευρώ, χωρίς να καταγράψει το ρεκόρ πωλήσεων του προηγούμενου έτους (χαμηλότερες κατά 97 εκατ. ευρώ έναντι του 2018).

Η Σωληνουργεία Κορίνθου επέλεξε ένα πιο κερδοφόρο μείγμα έργων παρά τη διατήρηση υψηλού κύκλου εργασιών. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα στα 34,6 εκατ. ευρώ (+2,4 εκατ. ευρώ έναντι του 2018) λόγω του υψηλότερου κεφαλαίου κίνησης στους σωλήνες χάλυβα καθώς και συναλλαγματικών ζημιών. Ωστόσο, λόγω της αναχρηματοδότησης του χρέους του περασμένου έτους, ύψους 118,7 εκατ. ευρώ, των βελτιωμένων επιτοκίων και του χαμηλότερου καθαρού δανεισμού στο τέλος του 2019, η συνολική χρηματοδοτική θέση του Ομίλου βελτιώθηκε.

Το αυξημένο EBITDA και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων χρηματοδότησης συνέβαλαν στη διαμόρφωση υγιών κερδών προ φόρου εισοδήματος 28,5 εκατ. ευρώ, έναντι των σχεδόν μηδενικών κερδών του 2018 (0,7 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για το τρίτο διαδοχικό εξάμηνο που ο Όμιλος καταγράφει θετικά κέρδη 5 προ φόρων (δεύτερο εξάμηνο του 2019: 20,5 εκατ. ευρώ, 1ο εξάμηνο του 2019: 8,0 εκατ. και 2ο εξάμηνο του 2019: 3,2 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου σχεδόν τριπλασιάστηκαν στα 20,2 εκατ. ευρώ, έναντι 6,9 εκατ. ευρώ το 2018.

Για να συνεχίσουν οι βασικοί κλάδοι να λειτουργούν με ελπιδοφόρους ρυθμούς απόδοσης για το μέλλον, οι εταιρείες της Cenergy Holdings συνέχισαν τις επενδύσεις: οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για τον κλάδο των καλωδίων ανήλθαν σε 42,5 εκατ. Ευρώ, ενώ για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα διαμορφώθηκαν σε 10,9 εκατ. ευρώ.

Ο χαμηλότερος συνολικός κύκλος εργασιών οδήγησε σε χαμηλότερο κεφάλαιο κίνησης (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων), το οποίο ανήλθε σε 195 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019, καταγράφοντας πτώση κατά 26% σε ετήσια βάση (από τα 263 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018).

Η μείωση οφειλόταν κυρίως στην είσπραξη μεγάλου ποσοστού των ανεξόφλητων εμπορικών απαιτήσεων στις 31/12/2018 ενώ τα αποθέματα και οι εμπορικές υποχρεώσεις διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2018. 6 Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός κατέγραψε σημαντική πτώση στα 414 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31/12/2018: 473 εκατ. ευρώ), καταδεικνύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για μειωμένη δανειακή εξάρτηση.

Ο δανεισμός της Cenergy Holdings στις 31 Δεκεμβρίου 2019 περιλάμβανε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, κατά 36% και 64%, αντίστοιχα, σημειώνοντας βελτίωση έναντι του συνδυασμού του περασμένου έτους.

Όλες οι νέες πιστωτικές γραμμές που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2019 περιλάμβαναν πολύ βελτιωμένους πιστωτικούς όρους. Η υιοθέτηση του προτύπου ΔΠΧΑ16 αύξησε τον συνολικό καθαρό δανεισμό κατά 3,5εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Απόρρητο Απόρρητο