Επιχειρήσεις

Cenergy Holdings: Στο 79,78% αυξήθηκε το ποσοστό της Viohalco

  • newsroom


Η ElvalHalcor, θυγατρική της Viohalco, διένειμε ως μέρισμα 47.847.093 μετοχές της Cenergy Holdings, ήτοι 25,16% του μετοχικού κεφαλαίου της

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι στις 23 Απριλίου 2021 έλαβε γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών, η οποία αναφέρει ότι κατόπιν διανομής μερίσματος που πραγματοποιήθηκε από την ElvalHalcor SA:

α) Η Viohalco SA απέκτησε 43.750.177 μετοχές της Cenergy Holdings, ήτοι 23% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy Holdings. Κατά συνέπεια, η άμεση συμμετοχή της Viohalco SA αυξήθηκε από 56,77% σε 79,78%, ενώ η συνολική συμμετοχή της κατήλθε του ορίου του 80% στο 79,78% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy Holdings, και

β) Η ElvalHalcor SA, θυγατρική της Viohalco, διένειμε ως μέρισμα 47.847.093 μετοχές της Cenergy Holdings, ήτοι 25,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy Holdings. Κατά συνέπεια, η ElvalHalcor SA δεν κατέχει πλέον μετοχές της Cenergy Holdings και η συμμετοχή της μειώθηκε από 25,16% σε 0%.

Σύμφωνα με την υποχρέωσή της υπό το άρθρο 14 του Βελγικού Νόμου της 2ας Μαΐου 2007 σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε εισηγμένες εταιρείες, η Cenergy Holdings δημοσιεύει το περιεχόμενο της ενημέρωσης που παρέλαβε.

Η από 23 Απριλίου 2021 γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση ή διάθεση κινητών αξιών με δικαιώματα ψήφου
  • Γνωστοποίηση από: Η μητρική εταιρία ή νομικό πρόσωπο που ασκεί έλεγχο
  • Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των καθορισμένων ορίων: 21 Απριλίου 2021
  • Καθορισμένο όριο στο οποίο φθάνει ή το οποίο υπερβαίνει ή από το οποίο κατέρχεται το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 80%
  • Παρονομαστής: 190.162.681
  • Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχει τη συμμετοχή:

Η Viohalco SA ελέγχει την ElvalHalcor SA.

  • Επιπλέον πληροφορίες:

Στις 9 Απριλίου 2021, η γενική συνέλευση των μετόχων της ElvalHalcor αποφάσισε τη διανομή μερίσματος σε είδος των μετοχών που κατείχε στη Cenergy Holdings, ήτοι 47.847.093 μετοχές (25,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy Holdings).

Η Viohalco SA κατείχε το 91,44% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor και ως εκ τούτου έλαβε 43.750.177 μετοχές της Cenergy Holdings ως συνέπεια αυτής της διανομής μερίσματος σε είδος. Η Viohalco θα κατέχει πλέον άμεσα 151.710.878 μετοχές της Cenergy Holdings (79,78% του μετοχικού της κεφαλαίου), ενώ η ElvalHalcor (πρώην Halcor) δεν θα κατέχει πλέον καμία μετοχή.

Διαβάστε ακόμη

Το σχέδιο για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια

Ελλάκτωρ: Ενημέρωση από Reggeborgh για νέο call option

Χρηματιστήριο: Διόρθωση και επιστροφή στις 900 μονάδες

 

Απόρρητο Απόρρητο