Την εγκατάσταση 7,5 εκατ. «έξυπνων» μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης μέσα στην επόμενη εξαετία προβλέπει το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση και είναι συνολικού ύψους  άνω των 2 δισ. ευρώ.

Ο διαχειριστής δρομολογεί την πανελλαδική επέκταση της τηλεμέτρησης (5,4 εκατ. μονοφασικούς και 2,1 εκατ. τριφασικούς μετρητές), η οποία έχει προταθεί να δανειοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Για το σχεδιασμό αυτό, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αιτηθεί δάνειο ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Με βάση τον επενδυτικό σχεδιασμό, ο ΔΕΔΔΗΕ προβλέπεται ότι για την επόμενη χρονιά θα διαθέσει ένα κονδύλι της τάξης των 37 εκ. ευρώ για τους έξυπνους μετρητές και περίπου 200 εκ. ευρώ το 2022. Το ύψος της δαπάνης θα ανέβει την περίοδο 2023-2024 όπου υπολογίζεται να απορροφηθούν πόροι 405 εκατ. ευρώ, 176 εκ. ευρώ το 2025 και περίπου 33 εκ. το 2026.

Η αναβάθμιση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και η ανάπτυξη των παγίων (εξοπλισμός και συστήματα εποπτείας και ελέγχου δικτύων, αυτοματισμοί & τηλεχειρισμοί, επέκταση τηλεμέτρησης κ.α) αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του αναπτυξιακού προγράμματος της θυγατρικής της ΔΕΗ που υπολογίζεται να απορροφήσουν επενδύσεις συνολικού ύψους άνω του 1,8 δις. ευρώ την περίοδο 2021-2025.

Στα πρόσθετα έργα θα πρέπει να περιληφθούν και επενδύσεις για την ενίσχυση και αντικατάσταση του δικτύου, με στόχο την ποιότητα της ενέργειας και την αξιοπιστία του συστήματος καθώς και επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα, κέντρα τηλε-εξυπηρέτησης, συστήματα διαχείρισης πληροφοριών κ.α.

Η ανάπτυξη δικτύου μετρητών είχε προβλεφθεί με νόμο το 2011 και προέβλεπε την σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) με αντίστοιχα ευφυή συστήματα μέτρησης.

Με γνωμοδότηση της ΡΑΕ ένα χρόνο αργότερα, εγκρίθηκε η υλοποίηση πιλοτικής εγκατάστασης έξυπνων μετρητών σε καταναλωτές χαμηλής τάσης, η οποία ακυρώθηκε λόγω προσφυγών στο ΣτΕ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης AMI (Automated Meter Infrastracture) για την πανελλαδική συλλογή μετρήσεων κατανάλωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 8 εκ. έξυπνους ηλεκτρονικούς μετρητές χαμηλής τάσης.

Σύμφωνα με το ΔΕΔΔΗΕ, η υλοποίηση του έργου θα δώσει την δυνατότητα συμμετοχής στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΦΟΣΕΚ (Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης) σε εκείνους που έχουν στις εγκαταστάσεις τους είτε μονάδες παραγωγής ΑΠΕ μέσω ειδικών προγραμμάτων (π.χ Net metering) είτε μονάδες αποθήκευσης (storage units ή αυτοκίνητα).

Επιπλέον, θα επιτρέψει την παρακολούθηση της κατανάλωσης, μέσω οικιακών συσκευών και διαδικτυακών εφαρμογών και την διαχείριση της κατανάλωσης του ρεύματος σε ώρες χαμηλού κόστους. Για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, θα σημάνει την δυνατότητα να καταρτίζουν τιμολόγια με σκοπό την μετατόπιση ζήτησης από τους πελάτες τους από ώρες υψηλού κόστους σε ώρες χαμηλού κόστους και συνεπώς μείωση του κόστους προμήθειάς του ανταγωνιστικού σκέλους της ενέργειας. Παράλληλα, θα μπορούν να καταρτίζονται, τιμολόγια ανάλογα με το προφίλ κατανάλωσης των πελατών και να επιταχύνουν τις διαδικασίες αλλαγής προμηθευτή.

Σημαντικά όμως είναι και τα οφέλη για τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής μεταξύ των οποίων είναι η βελτίωση ελέγχου και εποπτείας του δικτύου, η μείωση του κόστους λόγω αυτοματοποίησης διαδικασιών καταμέτρησης κατανάλωσης και αλλαγής προμηθευτή αλλά και ο ευκολότερος εντοπισμός σφαλμάτων δικτύου και ρευματοκλοπών.

Διαβάστε ακόμη

Πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας και τον Ιανουάριο

Κωδικός «Λευκός Χρυσός»: Γιατί ο Πάνος Γερμανός επενδύει 200 εκατ. για νέα μονάδα παραγωγής μπαταριών λιθίου

Η αδικία του Απόστολου, το ραντεβού του Σωκράτη, τα ψάρια του Καλλιμάνη και τα ακίνητα του Μυστακίδη