Στο 5,0052% ανέρχεται πλέον το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει η ΔΕΗ, η οποία προχώρησε στην αγορά 221.100 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 22.02.2024 μέχρι και 28.02.2024, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 221.100 Ίδιες Μετοχές, ως εξής:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 19.119.758 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,0052% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3556/2007, της με αριθμό 1/434/03.07.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο με αριθμό 33/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Διαβάστε ακόμη

Σε αγορά 400.000 μετοχών της Intralot προχώρησε ο Σωκράτης Κόκκαλης

Disney: Συγχωνεύει με τη Reliance τις δραστηριότητές της στο streaming στην Ινδία – Κοινοπραξία ύψους $8,5 δισ.

Γαλλία: Στηρίζει την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για δεύτερη θητεία στο ΔΝΤ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ