Η Dell Technologies ανακοίνωσε πριν μερικές ημέρες τα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και για ολόκληρο το οικονομικό έτος 2021.

Τα έσοδα ολόκληρου του έτους ανήλθαν σε ρεκόρ 94,2 δις δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία παρήγαγε λειτουργικά έσοδα ρεκόρ ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και κατέγραψε λειτουργικά έσοδα εκτός GAAP ύψους 10,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 6%. Για ολόκληρο το έτος, τα καθαρά έσοδα ήταν 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά έσοδα εκτός GAAP ήταν 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ταμειακές ροές από τις επιχειρήσεις ανήλθαν σε ρεκόρ ύψους 11,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα ετήσια απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν $4.22, και τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP ήταν $8.00.

Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 9% στα 26,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία παρήγαγε λειτουργικά έσοδα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 204% την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος και λειτουργικά έσοδα εκτός GAAP ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 19%. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, τα καθαρά έσοδα εκτός GAAP σε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ταμειακές ροές από τις επιχειρήσεις ανήλθαν σε 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τέταρτο τρίμηνο τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε $1.57 και τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP σε $2,70.

«Τον τελευταίο χρόνο, η ομάδα μας συσπειρώθηκε για να υποστηρίξει τους πελάτες και τους συνεργάτες μας καθώς η τεχνολογία διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της προόδου της κοινωνίας, της οικονομίας και της ζωής μας», δήλωσε ο Jeff Clarke, διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies. «Δημιουργήσαμε έσοδα ρεκόρ ύψους 94,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, βοηθώντας τους πελάτες να προσαρμοστούν σε νέες πραγματικότητες εργασίας και μάθησης από οπουδήποτε και βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσουμε την προβλεπόμενη μονοψήφια αύξηση των δαπανών Πληροφορικής το 2021». 

Η Dell Technologies έκλεισε το οικονομικό έτος με μετρητά και επενδύσεις ύψους 15,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υλοποίησε τον στόχο αποπληρωμής βασικού χρέους για το οικονομικό έτος 2021 ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ολοκλήρωσε το έτος με συνολικά αναβαλλόμενα έσοδα 30,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από έτος σε έτος. Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν αναβαλλόμενες αποσβέσεις εσόδων, έσοδα από μοντέλα πωλήσεων «ως υπηρεσία» (as-a-Service) και «εν είδει» δημόσιας υπηρεσίας (utility),  ήταν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο, αύξηση 8% από έτος σε έτος, καθώς τα μοντέλα «ως υπηρεσία» της εταιρείας δίνουν στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία για να κλιμακώσουν τις υποδομές ΙΤ για να καλύψουν τις επιχειρηματικές ανάγκες σε συμφωνία με τους προϋπολογισμούς τους.

«Τα φετινά ισχυρά αποτελέσματα αποτελούν απόδειξη της ευελιξίας του επιχειρηματικού μοντέλου της Dell Technologies και της ανθεκτικότητας της ομάδας μας», δήλωσε ο Tom Sweet, CFO της Dell Technologies. «Η εστίαση στους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, την καινοτομία και την εκτέλεση των σχεδίων μας είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή ταμειακών ροών από λειτουργίες ύψους 11,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε διαφοροποιημένη αξία για όλους τους μετόχους μας».

Σύνοψη λειτουργικών τμημάτων

Το τμήμα συστημάτων Client (Client Solutions Group) σημείωσε αποτελέσματα ρεκόρ, με έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο των 13,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 17% από έτος σε έτος. Αυτό οφείλεται σε 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από επαγγελματικά συστήματα – κάτι που αποτελεί αύξηση 16% – και 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από καταναλωτικά προϊόντα – αύξηση 19%. Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή περίπου το 7,6% των εσόδων του Client Solutions Group. Για ολόκληρο το έτος, το  Client Solutions Group σημείωσε έσοδα ρεκόρ ύψους 48,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά έσοδα ολόκληρου του έτους ήταν 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 7%.

Κυριότερα σημεία:

•Ρεκόρ στην παράδοση συστημάτων με 50,3 εκατομμύρια τεμάχια κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 20201, αύξηση 8% σε ετήσια βάση

•Μόνος μεγάλος προμηθευτής big 3 που παρουσίασε αύξηση στο μερίδιο επαγγελματικών υπολογιστών στο ημερολογιακό έτος 20201

•Συνέχεια ισχυρής ανάπτυξης στους φορητούς υπολογιστές Latitude και Precision και στα επαγγελματικά μοντέλα Chromebook

Τα έσοδα του Τμήματος Λύσεων Υποδομών (Infrastructure Solutions Group) για το τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς μεταβολή σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τα συστήματα αποθήκευσης ανήλθαν σε 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια – μείωση κατά 2% – ενώ οι servers και τα έσοδα από τα συστήματα δικτύωσης ήταν 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια – σημειώνοντας αύξηση 3%. Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε ρεκόρ 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή περίπου το 13,5% των εσόδων του Infrastructure Solutions Group. Για ολόκληρο το έτος, τα έσοδα ανήλθαν σε 32,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με λειτουργικά έσοδα 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κυριότερα σημεία:

•Το σύστημα PowerStore σημείωσε 4πλάσιες παραγγελίες σε τριμηνιαία βάση, καθώς  οι πελάτες υιοθετούν την επόμενη γενιά σύγχρονης τεχνολογίας στο data center και στις εφαρμογές τους

•Ισχυρή ετήσια αύξηση στον τομέα συστημάτων PowerMax,HCI και PowerProtect Data Domain

•Κυκλοφορία νέων συστημάτων HCI, cloud, storage και ενσωμάτωσης προστασίας δεδομένων με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις VMware που βοηθούν τους πελάτες να καινοτομήσουν σε τοποθεσίες άκρων (edge), data centers και υβριδικών clouds

Τα έσοδα της VMware για το τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με λειτουργικά έσοδα 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που οφείλονται στην ευρύτητα του ποικίλου χαρτοφυλακίου προϊόντων της εταιρείας. Για ολόκληρο το έτος, η VMware παρέδωσε έσοδα 11,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και λειτουργικά έσοδα ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Διαβάστε ακόμη:

Eurostat: Στο 7,9% η μείωση του ΑΕΠ για την Ελλάδα το δ΄ τρίμηνο του 2020

Έφυγε από τη ζωή ο «πατριάρχης» των τραπεζιτών Γιάννης Κωστόπουλος

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Συνεχίζεται ο έλεγχος στον κατασκευαστικό κλάδο