Tην περίοδο μεταξύ μεταξύ 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου και στόχο την άντληση καθαρών εσόδων 92,73 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Dimand για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο, όπου η έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών να προγραμματίζεται για τις 6 Ιουλίου.

Η πρεμιέρα της εταιρείας στο Χρηματιστήριο γίνεται με την είσοδο δύο γνωστών επενδυτικών ονομάτων (cornerstone επενδυτές), το Latsco family office της κ. Μαριάννας Λάτση και της επενδυτικής εταιρείας Orasis. Oι cornerstone επενδυτές συμφώνησαν να αποκτήσουν, κατά τους όρους της Δημόσιας Προσφοράς και με την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής «cornerstone» δέσμευσης αυτής της φύσεως, και η Dimand συμφώνησε να κατανείμει στους Cornerstone Επενδυτές, Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης της Δημόσιας Προσφοράς, ως εξής: (α) Latsco: έναντι συνολικών κεφαλαίων που θα επενδύσει τα οποία δεν θα ξεπερνούν το ποσό των 15 εκατ. ευρώ, και (β) Orasis έναντι συνολικών κεφαλαίων που θα επενδύσει τα οποία δεν θα ξεπερνούν το ποσό των 10 εκατ. ευρώ. Μετά την αύξηση και τη συμμετοχή των  cornerstone επενδυτών το ποσοστό συμμετοχής της Latsco θα είναι 5,35% και της Orasis έως 3,57%. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης, η Latsco και η Orasis θα λάβουν 100% και 80%, αντίστοιχα, της αιτούμενης συμμετοχής τους στην τιμή διάθεσης.

Η εταιρεία προχωρά στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 6.213.100 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών και την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 325.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, δηλαδή συνολικά 6.538.100 νέων μετοχών. Στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς, Alpha Τράπεζα και Eurobank, έχουν το δικαίωμα της προαίρεσης αγοράς («Greenshoe Option») έως 931.800 υφιστάμενων μετοχών οι οποίες ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στους πωλητές μετόχους δυνάμει ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών («Overallotment Facility») για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, με βάση το ενημερωτικό, αντιστοιχούν σε  92,73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ένα μεγάλο μέρος ήτοι ποσό περίπου 50,9 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της εταιρείας και της Eurobank η οποία αφορά (α) στην ολοσχερή προπληρωμή του συνόλου των οφειλόμενων σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου TEMPUS, συνολικού ποσού 50,59 εκατ. ευρώ και (β) την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών από την εταιρεία έναντι συνολικού ποσού 303.615. Περί τα 28 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης ακινήτων του ομίλου και περίπου 13,83 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων εντός της προσεχούς διετίας.

Στα υπό ανάπτυξη ακίνητα, περιλαμβάνεται οικιστικό έργο στη Μύκονο, που πρόκειται να παραδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, επιπλωμένα διαμερίσματα και ξενοδοχείο στον Πειραιά με παράδοση το πρώτο τρίμηνο του 2024, κτίρια γραφείων στην Αθήνα, στον Αγ. Ελευθέριο Πατησίων και την Παιανία, ένα οικιστικό έργο στα Χανιά, ένα δεύτερο οικιστικό στη Φιλοθέη σε ακίνητο που αγοράστηκε φέτος κ.α.. Στις εμβληματικές αναπτύξεις της εταιρείας περιλαμβάνεται η ανακατασκευή του Μινιόν στην οδό Πατησίων με εκτιμώμενο κόστος στα 54,4 εκατ. ευρώ και παράδοση το 4ο τρίμηνο του 2023, η ανάπλαση του Πύργου Πειραιά με παράδοση το 3ο τρίμηνο του 2023, στη Θεσσαλονίκη, το συγκρότημα γραφείων στην περιοχή του ιστορικού εργοστασίου Φιξ (4ο τρίμηνο 2023). Επιπλέον, η εταιρεία έχει υπογράψει προσύμφωνα για την απόκτηση νέων ακινήτων όπως στην περιοχή του Βοτανικού (για την ανάπτυξη μικτών χρήσεων περίπου 80.000 τ.μ.), στην περιοχή του πρώην εργοστασίου Φιξ στην Θεσσαλονίκη όπου ήδη κατασκευάζει συγκρότημα γραφείων, στη Νέα Πέραμο για την κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, στην Δράμα και στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας.

Με βάση τα στοιχεία από το ενημερωτικό δελτίο, κατά την 31.12.2021, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος περιλαμβάνει 15 υπό εξέλιξη επενδυτικά έργα συνολικής ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωση περίπου 497,6 εκατ. ευρώ (με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, εκ των οποίων περίπου (α) €210,1 εκατ εκατ. αφορούν κτίρια γραφείων, (β) €233,3 εκατ. κτίρια μικτών χρήσεων, (γ) €26,3 εκατ. αφορούν ξενοδοχείο, και (δ) €27,9 εκατ. αφορούν οικιστική ανάπτυξη και επιπλωμένα διαμερίσματα. Σημειώνεται ότι τα έργα αναπτύσσονται από την Εταιρεία ή από θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα.

Επίσης, ο όμιλος σχεδιάζει να αναπτύξει οχτώ επιπλέον επενδυτικά έργα υπό τις 100% θυγατρικές εταιρείες: (α) Lavax Μ.Α.Ε., η οποία έχει συνάψει σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου στην Αθήνα, (β) Insignio Μ.Α.Ε., η οποία έχει προβεί σε αγορά ακινήτου στο Μαρούσι, (γ) ΚΑΛΛΙΓΑ Estate M.A.E., η οποία έχει προβεί σε αγορά ακινήτου στη Φιλοθέη, (δ) IQ Athens M.A.E., η οποία έχει υπογράψει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά ακινήτου στον Βοτανικό – Ελαιώνα, (ε) Filma Μ.Α.Ε., η οποία έχει υπογράψει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά όμορων οριζοντίων ιδιοκτησιών στο ακίνητο/έργο «ΦΙΞ», και (στ) Nea Peramos Side Port M.A.E., Pefkor M.A.E., Dramar M.A.E., οι οποίες έχουν υπογράψει συμβολαιογραφικά προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά ακινήτου στη Νέα Πέραμο Καβάλας, Νέα Πέραμο Αττικής και Δράμα, αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω, το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αφορά σε συνολικά 23 επενδυτικά έργα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια απόκτησης και εξέλιξης.

Βασικός μέτοχος είναι ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Ανδριόπουλος με 63,75%, ο κ. Παν. Παναγιωτίδης (7,50%), Γ. Δήμτσας (3,75%) και η εταιρεία TEMPUS (που κατέχει το 25%). Το 2021 η Dimand κατέγραψε κύκλο εργασιών 6,86 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 5,3 εκατ. ευρώ.

Στα έργα που έχει συμμετάσχει η εταιρεία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, το πρώην συγκρότημα της Παπαστράτος στον Πειραιά, το Σαρόγλειο Μέγαρο στην Ομόνοια για τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο υπό την αλυσίδα Moxy, κτίρια γραφείων από κοινού με την Prodea ΑΕΕΑΠ και άλλους επενδυτές. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ακίνητα για λογαριασμών τρίτων όπως τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Αγγελικούση, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, κ.α., ενώ στα έργα που εκτελεί για τρίτους περιλαμβάνεται και η διαχείριση της μεγάλης επένδυσης, ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ, της Grivalia Hospitality στα «Αστέρια» Γλυφάδας με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία ενός πολυτελούς ξενοδοχείακού συγκροτήματος δυναμικότητας 400 κλινών πέντε αστέρων και συνολικής έκτασης περίπου 28.500 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

 

Διαβάστε ακόμη

Πρόβλεψη για έσοδα 20 δισ. ευρώ από τον τουρισμό το 2022

O γάμος της Κέας, οι γαμπροί της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ο λοχαγός του Σαράντη και οι greek business του Άμπου Ντάμπι 

Εφορία – Κατασχέσεις: Πότε επιστρέφονται χρήματα που έχουν δεσμευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς