Την επιστροφή σε κερδοφόρα τροχιά «πιστοποιούν» για την Ελαίς Unilever Hellas τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα που αφορούν τη χρήση 2019, περιγράφοντας παράλληλα και τις εκτιμήσεις του πολυεθνικού ομίλου για τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης.

Ειδικότερα, ο ελληνικός βραχίονας,- που από διετίας και πλέον έχει αποεπενδύσει από τον κλάδο των μαργαρινών και του ελαιολάδου (μεταβιβάζοντας τις σχετικές δραστηριότητες στην Upfiled) και επικεντρώνεται στα απορρυπαντικά, τα καλλυντικά κ.α.-, κατέγραψε ελαφρά ανοδικές πωλήσεις ύψους 361,9 εκατ. ευρώ (έναντι 361 εκατ. το 2018), με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 10,1 εκατ., έναντι ζημιών 18,3 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε 6,7 εκατ. έναντι ζημιών 26,4 εκατ. και τα τελικά αποτελέσματα σε καθαρά κέρδη 4,4 εκατ., έναντι ζημιών 34,9 εκατ.

Το μεγάλο «βαρίδι» που είχε οδηγήσει στο «κόκκινο» όλα τα μεγέθη της Ελαίς Unilever ήταν ασφαλώς το πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ύψους 28,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι επιδόσεις κρίνονται αισθητά βελτιωμένες δεδομένου ότι είναι ανεβασμένες ακόμη και σε σχέση με τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα του 2018. Τα οποία χωρίς την επίπτωση του προστίμου έφερναν τα EBITDA στα 9,9 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη στα 1,8 εκατ. και τα καθαρά αποτελέσματα σε ζημιές 6,6 εκατ.

«Αντοχή» στην πανδημία

Ιδιαίτερη σημασία, όμως, αποκτούν οι εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικά με τις συνέπειες της πανδημίας, δεδομένου ότι οι οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται, -από τον νέο πρόεδρο της Ελαίς Unilever Andrew John Kennedy, που αντικατέστησε το καλοκαίρι τον Jean Francois Etienne-, την 30η Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή με «φρέσκια» εικόνα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.

«Σήμερα, και θεωρώντας ότι η κρίση λόγω COVID-19 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, πιστεύουμε ότι η εταιρεία έχει περάσει σε μια νέα φάση επιχειρησιακής ετοιμότητας, με ενημερωμένες διαδικασίες και μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων και επομένως με αυξημένη δυνατότητα αντίδρασης σε νέα κρίση» τονίζεται χαρακτηριστικά. Η διοίκηση επικαλείται την ικανότητα της Unilever, με βάση την πολύχρονη εμπειρία της, να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται έγκαιρα στις νέες συνθήκες που ενδέχεται να επικρατήσουν στην αγορά κατά το διάστημα έξαρσης της πανδημίας «και να συνεχίζει απρόσκοπτα την λειτουργία της παραμένοντας ανταγωνιστική στο νέο απαιτητικό περιβάλλον όχι μόνο διατηρώντας αλλά και ενισχύοντας τις μακροχρόνιες συνεργασίες της με τους πελάτες και προμηθευτές της».

Όσον αφορά στην επίπτωση της πανδημίας στη χρηματοοικονομική θέση και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, αυτή χαρακτηρίζεται ως «ασήμαντη». Ενώ εκφράζεται η εκτίμηση ότι στο βαθμό που θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τον ίδιο ρυθμό «δεν αναμένονται επιπτώσεις στη λειτουργία και τα αποτελέσματα της εταιρίας».

Προς επίρρωση αυτής της θέσης αναφέρεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο η Unilever Hellas προχώρησε στην μερική αποπληρωμή ποσού 30 εκατ. ευρώ του ενδοομιλικού δανείου από την Unilever Finance International, το υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται πλέον σε 20 εκατ. ευρώ.

Προβληματισμός για την ύφεση

Ταυτόχρονα, όμως, η διοίκηση του ελληνικού βραχίονα φαίνεται να δίνει έμφαση στην παρατεταμένη οικονομική κρίση, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια ύφεσης, το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον σημείωσε βελτίωση στην Ελλάδα με ρυθμό ανάπτυξης +1.9% το 2019. Οι αρχικές εκτιμήσεις της Τραπέζης Ελλάδος πριν την έναρξη της κρίσης λόγω της πανδημίας του Covid‐19 εκτιμούσαν τη συνέχιση της αναπτυξιακής δυναμικής για τα επόμενα δύο έτη. Υπήρχε μια θετική ψυχολογία στην οικονομία και στις επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψιν την άρση του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, την προσωρινή ρύθμιση και την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους καθώς και τον πρόσφατο φορολογικό νόμο με τον οποίο επέρχονται μια σειρά από τροποποιήσεις με αναπτυξιακό προσανατολισμό. Οι πρόσφατες προβλέψεις χρηματοπιστωτικών οίκων, εκτιμούν ύφεση που θα φέρει η πανδημία, τόσο λόγων των έκτακτων μέτρων περιορισμού κοινωνικών & οικονομικών δραστηριοτήτων, όσο και λόγω του γενικότερου κλίματος στην οικονομία».

Τα «όπλα» που διαθέτει

Παρόλα αυτά, επισημαίνεται ότι η εταιρεία έχει περιορισμένη έκθεση στον μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό κίνδυνο της αγοράς, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της καθώς ο κύκλος εργασιών της προέρχεται αποκλειστικά από την πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών κυρίως προς εταιρείες του ομίλου της Unilever και δεν έχει σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις προς τρίτους.

Επιπλέον, τονίζεται ότι παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες και σε συνδυασμό με την υποστήριξη της μητρικής εκτιμά ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της.

Στα πρόσθετα «όπλα» της προτάσσει την «συνεχή επιχειρηματική ετοιμότητα και ευελιξία», αλλά κυρίως την υποστήριξη του μητρικού ομίλου που της παρέχει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση και να εφαρμόζει διοικητικά, οργανωτικά, και παραγωγικά πρότυπα, εμπορικές πρακτικές και χρηματοοικονομικά εργαλεία που της επιτρέπουν να διατηρεί ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας. Εξειδικεύοντας αυτή την εκτίμηση αναφέρεται ότι ο όμιλος Unilever, μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιεί κεντρικά σε εξειδικευμένα κέντρα, συνεχώς επενδύει στην επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας την οποία και ενσωματώνει στα προϊόντα του, κερδίζοντας την προτίμηση και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και εξασφαλίζοντας στην εταιρεία πλεονέκτημα στον τομέα που δραστηριοποιείται.

Τι έρχεται για το Pummaro

Την ίδια ώρα, από τα αναφερόμενα στις οικονομικές καταστάσεις δεν προκύπτει κάτι νεότερο σε σχέση με την πώληση του Pummaro. Όπως είναι γνωστό, από τα τέλη Αυγούστου η Ελαίς Unilever ανακοίνωσε την απόφασή της να προχωρήσει στην στρατηγική αξιολόγηση του κλάδου των τοματικών προϊόντων στην Ελλάδα. Έκτοτε ξεκίνησε μια «κούρσα» μεταξύ σημαντικών παικτών με στόχο την απόκτηση του Pummaro που κατέχει διαχρονικά ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, ενώ και το 2020, κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη.

Στους μνηστήρες, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονταν τόσο η Μινέρβα Ελαιουργική, όσο και η Μέλισσα Κίκιζας, με πηγές της αγοράς να αναφέρουν ότι «κεφάλι» πήρε η Μινέρβα, η οποία ελέγχεται από τα ελληνικά funds Diorama, EOS Capital Partner και Elikonos 2 SCA. Η Μινέρβα φέρεται να έχει καταθέσει την υψηλότερη προσφορά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του όλου εγχειρήματος εντός του πρώτου φετινού τριμήνου.

Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελαίς Unilever πάντως, τονίζεται ότι «στόχος αυτής της διαδικασίας (σ.σ. στρατηγικής αξιολόγησης του κλάδου τοματικών προϊόντων), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η αναζήτηση του πιο αποδοτικού μοντέλου, που θα συμβάλει στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας», καθώς και ότι «ο τομέας της τομάτας έχει ευρύ μέλλον και για αυτό εξετάζουμε όλα τα εναλλακτικά μοντέλα, που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργία αξίας, με ακόμη μεγαλύτερη εστίαση στην κερδοφορία και την ενδυνάμωσή του».

Στο ΣτΕ για το πρόστιμο

Όσον αφορά την υπόθεση με το πρόστιμο που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελαίς Unilever τον Οκτώβριο του 2018 κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας μαργαρινών και βουτύρου, που κράτησε μια δεκαετία, -καθώς ξεκίνησε το 2008-, η εταιρία το κατέβαλε (27,6 εκατ. αρχικά και με τις επιβαρύνσεις 28,2 εκατ.) μέσα στο συγκεκριμένο έτος. Επιβαρύνοντας έτσι τα μεγέθη της αντίστοιχης χρήσης.

Παράλληλα, στις 7 Δεκεμβρίου 2018 άσκησε κατά της απόφασης προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Στις 30 Απριλίου 2020 εκδόθηκε η απόφαση με την οποία το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε εν μέρει την προσφυγή, περιορίζοντας το πρόστιμο στα 22,13 εκατ. ευρώ. Η εταιρία κατά αυτής της απόφασης άσκησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου αναμένεται να ορισθεί δικάσιμος.

Διαβάστε περισσότερα

Αντόνιο Περκάσι: Ποιο είναι το νέο αφεντικό της ΝΙΚΕ στην Ελλάδα που ψάχνει ήδη προσωπικό (pics)

Επίδομα 534 ευρώ: Ξεκινούν οι πληρωμές – Τι αλλάζει τον Φεβρουάριο (vid)

Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει η προθεσμία πληρωμής – Προσοχή στα «τσουχτερά» πρόστιμα