Επιχειρήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Επενδύσεις με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

  • newsroom


Με «οδηγό» τις αρχές του Responsible Mining, την αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί μία εκ των μεγαλύτερων άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, στα Μεταλλεία Κασάνδρας

Με «οδηγό» τις αρχές του Responsible Mining, την αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας,  η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί μία εκ των μεγαλύτερων άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, στα Μεταλλεία Κασάνδρας που στην πλήρη της ανάπτυξη θα απασχολεί 3.000 άμεσα εργαζόμενου. Το Responsible Mining πρεσβεύει την κοινωνική και οικονομική ευημερία για τις τοπικές κοινωνίες, εκεί όπου δραστηριοποιείται η Ελληνικός Χρυσός, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μέριμνας και τη διαρκή βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης με όρους αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Από την διοίκηση μέχρι τη γραμμή παραγωγής, η αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας διέπει κάθε στάδιο της λειτουργίας της εταιρείας.

Η νέα επενδυτική συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση έρχεται να χτίσει και να ενισχύσει ακόμα πιο εμφατικά την αρχή αυτή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς της Ελληνικός Χρυσός θα μειωθεί ακόμα πιο αποφασιστικά με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, όπως η Ξηρή Απόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων, μια επαναστατική μέθοδος για την ασφαλή και βιώσιμη απόθεση που εφαρμόζεται ήδη στον πρότυπο Χώρο Ξηρής Απόθεσης στον Κοκκινόλακκα, και που θα εφαρμοστεί και στις Σκουριές, σε συνέχεια της πρόσφατης σχετικής αδειοδότησης από το Υπουργείο Ενέργειας για την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Η καθοριστική αυτή εξέλιξη σημαίνει ότι η περιβαλλοντική επίδραση του νέου χώρου απόθεσης που θα κατασκευαστεί στις Σκουριές θα μειωθεί κατά 50%, σε ένα έργο που ήδη από τον σχεδιασμό του έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

  • Η Ελληνικός Χρυσός θα επενδύσει €130+ εκατ. για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων.
  • Περιλαμβάνονται ειδικές προβλέψεις για την διαχείριση του αέρα, του θορύβου και της σκόνης, καθώς και πρόνοια για την προστασία των υδάτινων πόρων, την ασφαλή διαχείρισή τους και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής οχύρωσης των μεταλλείων μας.
  • Προβλέπεται 100% επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.
  • Εφαρμογή της νέας βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας που ονομάζεται λιθογόμωση πάστας, η οποία συνεπάγεται την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των στοών, στην λογική της Κυκλικής Οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ελληνικός Χρυσός διαμόρφωσε το σύστημα δομών και διαδικασιών έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της, με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της υπευθυνότητας. Η εταιρεία εγκανίασε ένα νέο ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης της Βιωσιμότητας, ένα πρωτοποριακό σύστημα προτύπων που ελάχιστες μεταλλευτικές εταιρείες εφαρμόζουν σήμερα.

Αυτό είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (“SIMS”) με το οποίο διαμορφώνεται ένας ισχυρός μηχανισμός για την εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας στη λειτουργία της εταιρείας. Η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί για την υπεύθυνη ανάπτυξη των επενδύσεών της και αυτό αποτυπώνεται στην πράξη τόσο στις στρατηγικές της επιλογές όσο και στον τρόπο λειτουργίας της, σε σχέση με τους ανθρώπους της , την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής και το περιβάλλον που την φιλοξενεί. Το SIMS, λοιπόν, εντάσσει την Βιωσιμότητα, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις κοινωνικές επιδόσεις και τα συστήματα προστασίας σε ένα πλήρες, συνεκτικό πλαίσιο με ένα κοινό σύνολο πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων για κάθε τμήμα και λειτουργία της εταιρείας, που όμοιό του δεν υφίσταται αυτή την στιγμή στην ελληνική βιομηχανία.

Έχει επίσης σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

Η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί ένα από τα ιστορικώς μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα που υλοποιούμε τα τελευταία έτη στην περιοχή της Ολυμπιάδας. Πρόκειται για μία περιοχή όπου την περίοδο 1960-1995 εναποτίθεντο τα μεταλλευτικά κατάλοιπα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες των μεταλλείων.

Η περιοχή έχει καθαριστεί από αυτές τις εναποθέσεις των παλαιών ιδιοκτητών, με επένδυση άνω των €100 εκατ., έχοντας απομακρύνει 3 εκ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων και εξυγιαίνοντας πλήρως μία έκταση 300.000 τ.μ, μέρος της οποίας πλέον καταλαμβάνεται από ένα φυτώριο 150.000 τ.μ. όπου καλλιεργούμε περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών που χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης. Το μεγάλο αυτό έργο συνεχίζεται, με παράλληλες αποκαταστάσεις μετά το πέρας των εκάστοτε μεταλλευτικών εργασιών, με απώτερο σκοπό να παραδοθεί το φυσικό τοπίο άρτιο στην τοπική κοινωνία για πάσα χρήση, όταν η μεταλλευτική περίοδος ολοκληρωθεί.

Διαβάστε ακόμη:

Αυτό είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού – Mητσοτάκης: Ετοιμοι να το ενεργοποιήσουμε νωρίτερα

Στα χέρια των Τούρκων της Dardanel η Καλλιμάνης

Δεύτερος «κύκλος» στις άδειες για online τυχερά παιχνίδια