Την σύμβαση μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και του δημοσίου για τα μεταλλεία Κασσάνδρας κατέθεσε αργά χθες το βράδυ στην βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις 1,5 έτους προβλέπει παράταση κατά 25 χρόνια της σύμβασης παραχώρησης, η οποία μπορεί να εκπληρωθεί με αίτημα της εταιρείας από το 2026 οπότε λήγει η υφιστάμενη σύμβαση. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων θα φτάσει το 1,9 δισ. δολάρια στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.

Αναλυτικές προβλέψεις υπάρχουν στην συμφωνία και για την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή από την Ελληνικός Χρυσός και για τροποποίηση της μετοχικής σύνθεσης.

Όπως αναφέρεται το Δημόσιο διασφαλίζει την παροχή προστασίας των άμεσων και έμμεσων επενδύσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται και η προστασία σε κάθε νέο πρόσωπο που αποκτά μετοχές της Εταιρείας κατά τρόπο που δεν παραβιάζει τη Σύμβαση. Προβλέπεται επίσης, η χωρίς επιβαρύνσεις διάθεση κερδών υπό μορφή μερισμάτων, απόκτησης ίδιων μετοχών, επιστροφής καταβληθέντων ποσών κατόπιν μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων μορφών επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους.

Με τη νέα σύμβαση συμφωνείται το νέο επενδυτικό σχέδιο για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας που αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα και το οποίο μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε.

Επιπλέον οι δύο πλευρές συμφωνούν να προβούν σε διευθέτηση των υφιστάμενων διαφορών τους και την ως εκ τούτου παραίτηση από εκατέρωθεν αξιώσεις, χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος. Για την επίλυση διαφορών, αντί για τα ελληνικά δικαστήρια όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, προβλέπεται «η δυνατότητα προσφυγής σε διεθνή Διαιτησία, με έδρα στην Αθήνα, η απόφαση δε του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι οριστική, δεσμευτική και αμετάκλητη.

Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται νέα αναμορφωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία οφείλει να εγκριθεί από το δημόσιο μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Στην περίπτωση που απαιτείται δημόσια διαβούλευση, εντός προθεσμίας 90 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Καθυστέρηση συνιστά «Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου» και συνεπώς η Ελληνικός Χρυσός μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για το σύνολο της επένδυσης.

Στο ακανθώδες θέμα του εργοστασίου μεταλλουργίας, το οποίο θα επεξεργάζεται μετάλλευμα χρυσού, που εξορύσσεται από την Ολυμπιάδα και από άλλες μεταλλευτικές παραχωρήσεις προβλέπεται η υποβολή νέας μελέτης εντός δύο ετών, η οποία θα αξιολογηθεί από Επιτροπή Μεταλλουργίας που συγκροτείτε με ισότιμη συμμετοχή μεταξύ των δύο μερών. Η επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την τύχη του σχεδίου εντός προθεσμίας 6 μηνών. Η πρόταση αυτή εφόσον εγκριθεί επικυρώνεται με υπουργική απόφαση ή απορρίπτεται.

Διαβάστε ακόμα

Από μέσα Μαΐου – αρχές Ιουνίου η έναρξη της φετινής τουριστικής σεζόν

Προθεσμία 5 ετών στα ακίνητα των τραπεζών για να νομιμοποιηθούν

Νουριέλ Ρουμπινί: Ο «Dr Doom» προειδοποιεί πως η φρενίτιδα στις αγορές θα τελειώσει με πόνο