Μεταλλεία Κασσάνδρας

Όλες οι αλλαγές που συμφώνησαν ελληνικό Δημόσιο και Καναδοί - Αυστηρές δεσμεύσεις και ρήτρες για την καθυστέρηση αδειών στη νέα 25ετή σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο

H σύμβαση δίνει στην εταιρεία παράταση της εκμετάλλευσης των μεταλλείων της Χαλκιδικής για 25 χρόνια - Το ύψος της επένδυσης για την υλοποίηση των έργων της Ελληνικός Χρυσός υπολογίζεται σε €1,9 δισ.