Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Το τριπλό όφελος του placement – Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον (upd)

  • Νίκος Χρυσικόπουλος


Η Viohalcο προχώρησε στη διάθεση 25 εκατ. μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Στα 2 ευρώ η τιμή διάθεσης - Στο 84,78% πλέον η συμμετοχή του Ομίλου - Πως προχωρά το επενδυτικό πλάνο

Ολοκληρώθηκε με ταχύτατες διαδικασίες το placement για την προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές 25.000.000 μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. από τη Viohalcο.

Οι μετοχές που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό έως 6,66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διατέθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή στα 2 ευρώ. Η αξία της συναλλαγής υπολογίζεται στα 50 εκατ.ευρώ.

Διαχειριστές στη διαδικασία επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών είχαν οριστεί η AXIA Ventures και η Euroxx Xρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα, η τιμή τοποθέτησης και ο τελικός αριθμός μετοχών τοποθέτησης θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των διαχειριστών και της Viohalco μετά το πέρας της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, και τα αποτελέσματα της συναλλαγής θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Σημειώνεται πως η Viohalco έχει συμφωνήσει σε lock-up period (περίοδο δέσμευσης) 60 ημερών, η οποία ξεκίνησε στις 26 Απριλίου 2021, αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η εταιρεία στο Χ.Α., «η Viohalco S.A. έχει ολοκληρώσει τη διάθεση 25.000.000 μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση (εφεξής οι «Διατεθείσες Μετοχές») σε τιμή 2 ευρώ ανά Διατεθείσα Μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), σε θεσμικούς επενδυτές μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών (εφεξής η «Συναλλαγή»). Τα ακαθάριστα έσοδα της Viohalco από τη Συναλλαγή ανέρχονται σε 50.000.000 ευρώ. Οι Διατεθείσες Μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 6.66% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας. Αμέσως μετά το διακανονισμό της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει 318.111.475 μετοχές στην Εταιρεία, ήτοι 84,78% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ημερομηνία συναλλαγής για τη Συναλλαγή είναι η 27ηΑπριλίου 2021 και ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2021».

Τα οφέλη του placement

Η Viohalco προ του placement κατείχε το 91,4% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Μέσω της διάθεσης μετοχών, επιδιώκεται η διεύρυνση της διασποράς των μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η ενδυνάμωση της εμπορευσιμότητάς της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η αύξηση του visibility της εταιρείας στο επενδυτικό κοινό. Όπως συμπληρώνουν πηγές της αγοράς, απώτερος στόχος είναι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.

Η εταιρεία αποτιμάται στο Χρηματιστήριο στα 872 εκατ.ευρώ. Στη χθεσινή συνεδρίαση η μετοχή ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα 2,3250 ευρώ (+1,09%).

Προχωρά το επενδυτικό πλάνο

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προχωρά την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στους 520 χιλιάδες τόνους μέχρι το 2023. Πρόθεση είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση μέσω αύξησης των πωλήσεων, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς της σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Σημειώνεται πως η χρήση του 2020 ολοκληρώθηκε για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με σαφώς καλύτερες επιδόσεις έναντι του ανταγωνισμού, παρουσιάζοντας οριακή μείωση του κύκλου εργασιών (-0,8%), στα 2,028 δισ. ευρώ έναντι 2,044 δισ.ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 0,9%, με τη μεγαλύτερη πτώση να προέρχεται από τη σημαντική πτώση των όγκων προς την αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές των προϊόντων αλουμινίου κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, λόγω Covid 19, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος από την αύξηση των πωλήσεων στις βιομηχανίες συσκευασίας τροφίμων και φαρμάκων του κλάδου αλουμινίου, τομείς που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικοί απέναντι στις αντίξοες συνθήκες, αλλά και τη θετική πορεία στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων χαλκού, παρά τη μείωση της ζήτησης στην Ευρώπη.

Εν μέσω αυτών των συνθηκών, αλλά και του υψηλού ανταγωνισμού που παρατηρήθηκε λόγω της σημαντικής ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (adjusted EBITDA) άγγιξαν τα 136 εκατ. ευρώ έναντι 140 εκατ. ευρώ για το 2019. H μικρή αυτή μείωση κρίνεται ως μια επιτυχής επίδοση, που δικαιολογεί τις στρατηγικές επιλογές της παραγωγικής ευελιξίας και της διασποράς του ρίσκου τόσο σε προϊόντα, όσο και σε αγορές.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ έναντι 41,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οφείλεται κυρίως στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, τη σχετικά μικρή πτώση των όγκων πωλήσεων και τα έκτακτα έξοδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Διαβάστε ακόμη:  

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και S&P το έστειλαν σε νέα υψηλά   

Μειωμένα ενοίκια: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις covid Μαρτίου   

Αναστολή συμβάσεων εργασίας: 150.000 εργαζόμενοι χάνουν το δικαίωμα λόγω κόφτη