Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησε ότι κατά την 962η/31.8.2022 συνεδρίασή αποφάσισε τα εξής: «Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ALLIANZ SE» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006, ως ισχύει.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «CFS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 περ. α του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «FAST FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως προς την παροχή των παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις και της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης επί του χρηματοπιστωτικού μέσου υπ’ αρ. 1 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018».

Διαβάστε επίσης

Τα φασκελοκουκουλώματα της ΕΥΠ, το πατίνι του Τζώρτζη, ο Σωκράτης, η Σοφία και η Λουκία…

Γιατί οι αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα έχουν φθάσει (ξανά) στο 4%

Συνεχίζεται το sell off στο πετρέλαιο – Κάτω των $90 η τιμή του βαρελιού