Προχωρά με ταχύτητα το εγχείρημα δημιουργίας της νέας NOVA με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα που επιλέχθηκε (πέρα από το σημειολογικό 1 και 1) για να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των ΝΟVA και WIND.

Από το βράδυ της προτελευταίας ημέρας του 2022, όπως γίνεται γνωστό στο newmoney, δόθηκε πρακτικά το έναυσμα για να ξεκινήσει μια αλυσίδα διαδοχικών νομικών, τεχνικών και εμπορικών αλλαγών και προσαρμογών με στόχο να πραγματοποιηθεί σταδιακά η μετάβαση στο νέο σχήμα. Αυτό μέχρι τις 11/1 περιλαμβάνει από την προσαρμογή των τεχνολογικών συστημάτων, την έκδοση ενιαίων παραστατικών, τα νέα σήμανση στα καταστήματα και την αλλαγή του ονόματος του παρόχου στην πάνω αριστερή γωνία των κινητών, tablets κλπ. όσων έχουν συνδρομή στη WIND…

Ήδη χθες (2/1/2023) καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η απόφαση έγκρισης της τετραπλής συγχώνευσης των WIND, ΝΟVA Τηλεπικοινωνίες, ΝΟVA Broadcasting και NETMED με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης από την πρώτη. Παράλληλα, καταχωρήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, με έδρα το Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με το οποίο η επωνυμία της ορίζεται σε «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος σε «NOVA Μ.Α.Ε.».

Το σχέδιο σύμβασης

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των παραπάνω εταιρειών, σύμφωνα με το οποίο οι απορροφώμενες θα μεταβιβάσουν στην απορροφώσα το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση η οποία αποτυπώνεται αντίστοιχα στους ισολογισμούς μετασχηματισμού (με ημερομηνία 30/9/2022). Όπως αναφέρεται, στόχος είναι «η μεγιστοποίηση της αξίας τους, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου ισχυρού και ανταγωνιστικού παρόχου στον τομέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας και παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου». Τονίζεται πως η συγχώνευση «θα οδηγήσει στην συνένωση των εταιρειών σε μία οντότητα, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικά ποιοτικά και οικονομικά οφέλη στην ενιαία εταιρεία με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, την βελτίωση των λειτουργιών της και της διοικητικής παραγωγικότητάς της καθώς και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων της».

Στο πλαίσιο αυτό, καταχωρήθηκαν και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της WIND ΕΛΛΑΣ, βάσει των οποίων η εταιρεία στο τέλος του 2021 εμφάνισε κύκλο εργασιών 552 εκατ. ευρώ (έναντι 521,96 εκατ. το 2020). Από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ήλθαν έσοδα 275,7 εκατ. και από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας έσοδα 172,5 εκατ., ενώ τα έσοδα χονδρικής ανήλθαν στα 46 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εμφάνισε στο τέλος του 2021 ζημιές προ φόρων 41 εκατ. ευρώ (από ζημιές 42 εκατ. το 2020) ενώ έχει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 495,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται επίσης πως η WIND Ελλάς προχώρησε στην ίδρυση της Hellenic Open Fiber (HOF) στην οποία μεταβίβασε όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της που σχετίζονται με το δίκτυο οπτικών ινών μέσω απόσχισης. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάστηκαν ανήλθαν σε 62 εκατ. ευρώ 9,9 εκατ. υποχρεώσεις αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της NOVA αναφέρεται πως τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 247,54 εκατ. ευρώ (από 276,3 εκατ. το 2021), τα EBITDA ήταν αρνητικά (‐91 εκατ. ευρώ) επηρεασμένα κυρίως από την απομείωση υπεραξίας του Ομίλου ποσού 82,6 εκατ. Στο τέλος του 2021 η NOVA αριθμούσε 870 χιλιάδες συνδρομές λιανικής, εξυπηρετώντας 656 χιλιάδες μοναδικούς πελάτες, 551 χιλιάδες συνδρομητές broadband και 394 χιλιάδες συνδρομητές Pay‐TV λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η ενοποίηση της NOVA με τη WIND Ελλάς σε μια εταιρική οντότητα, υπό το όνομα NOVA, θα δημιουργήσει έναν ισχυρό πόλο επικοινωνίας και τηλεοπτικού περιεχομένου που, όπως αναφέρει η εταιρεία, με ενοποιημένη στρατηγική, προϊόντα και υπηρεσίες, συνεπείς επενδύσεις και ανάπτυξη συνεργειών, θα αλλάξει το τηλεπικοινωνιακό τοπίο της Ελλάδας και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και οφέλη για τους καταναλωτές.

Σημειώνεται πως η United Group, μητρικός όμιλος του νέου τηλεπικοινωνιακού σχήματος που δημιουργείται από την συγχώνευση των NOVA και WIND, προτίθεται μέχρι το 2027 να πραγματοποιήσει στην Ελλάδα επενδύσεις έως €2 δισ., που θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών 10Gbps και περαιτέρω επέκταση του δικτύου 5G.

Η κατασκευή υποδομών δικτύου οπτικών ινών νέας γενιάς 10 Gigabit έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, οπότε και θα καλύπτει πάνω από το 70% των περιφερειών της χώρας. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης κλίμακας, που μεταφράζεται σε πάνω από 22.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών νέας γενιάς.

Διαβάστε ακόμη 

Με μεγάλη αύξηση στις τιμές πώλησης και τα ενοίκια έκλεισε το 2022 για Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Συναγερμός στην ΕΕ για τον κορωνοϊό και τις νέες μεταλλάξεις – Στο τραπέζι νέα μέτρα λόγω έξαρσης στην Κίνα

Τα κορυφαία πιάτα της χρονιάς: Μια υπέροχη γαστρονομική περιήγηση