Αύξηση του κύκλου εργασιών και των χρηματοοικονομικών εσόδων κατά €1,4 εκατ. συγκριτικά με το Α΄ εξάμηνο 2022, επενδύσεις περιόδου 1/1/23 – 30/6/23 στα €6 εκατ, συγκράτηση του κόστους ενέργειας στα €11,8 εκατ και συνολικά του κόστους πωληθέντων στα €39 εκατ και θετικό αποτέλεσμα έναντι των ζημιών της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις  της ΕΥΑΘ για το α’ εξάμηνο του 2023.

Ειδικότερα, η αύξηση του τζίρου κατά 1 εκατ. προέρχεται από πωλήσεις σε πελάτες που εντάσσονται στα Επαγγελματικά Τιμολόγια και ο τριπλασιασμός των χρηματοοικονομικών εσόδων κατά 0,35 εκατ. σε αύξηση των επιτοκίων.

Ενώ παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, συγκρατήθηκε το κόστους παραγωγής στα ίδια επίπεδα, με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, κος Άγις Παπαδόπουλος, «η ΕΥΑΘ προχωρά στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, με έμφαση στη μείωση του υδατικού της αποτυπώματος κατά 20% και του ανθρακικού κατά 50% ως το 2030, επενδύοντας σε έργα υποδομής, καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της».

«Επιστρέφουμε σε αποτελέσματα με θετικό πρόσημο, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου 2023-2028, με έργα ύψους €80 εκατ σε εξέλιξη, €70 εκατ σε στάδιο συμβασιοποίησης και €50 εκατ στο στάδιο σχεδιασμού», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ, κος Ανθιμος Αμανατίδης, τονίζοντας ότι, «ο προσανατολισμός των επενδύσεων μας είναι ‘πράσινος’ και βασικός στόχος η διασφάλιση της υδροδότησης και της αποχέτευσης των κατοίκων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, με βιώσιμες, ανθεκτικές υποδομές».

Αναφέρθηκε επίσης και στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για 8 χρόνια μέσω πράσινων διμερών συμβάσεων PPAs, καθώς και στο σύγχρονο πακέτο ηλεκτρονικών εξατομικευμένων υπηρεσιών, μέσω του MyEyathPortal, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην ψηφιακή εποχή της εταιρείας.

Ειδικότερα (Ποσά σε χιλ. ευρώ):

✓ Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 34.785 χιλ. έναντι € 33.826 χιλ. της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση κατά € 959 χιλ ή 2,83%.

✓ Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 5.655 χιλ. έναντι € 4.903 χιλ. το Α΄εξάμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά € 752 χιλ. ή 15,33%,

✓ Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 500 χιλ. έναντι € 564 χιλ. του Α΄ εξαμήνου 2022, σημειώνοντας μείωση κατά € 64 χιλ, 11,34%.

✓ Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 114 χιλ. έναντι € 9 χιλ. πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση €105 χιλ.

✓ Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν στο ποσό των € 2.671 χιλ. έναντι € 3.154 χιλ. σημειώνοντας μείωση κατά € 483 χιλ ή 15,31 %.

✓ Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στο ποσό των € 65.650 χιλ. σημειώνοντας μείωση κατά € 5.831 χιλ από την έναρξη του έτους

✓ Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

✓ Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 30.6.2023 σε € 177.535 χιλ.

Διαβάστε ακόμη

ΑΑΔΕ: 16.000 νέοι μεγαλοοφειλέτες σε 1 χρόνο

Τι συμβαίνει με το σιτάρι: Προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση των τελευταίων 14 ετών (γράφημα)

Κλιματική κρίση: «Καμπανάκι» από Ευρωπαία Επίτροπο για τις φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ