Το υφεσιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή οικονομία, μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το επιχειρείν, αλλά και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα βιομηχανικά πάρκα στην ανάπτυξη της οικονομίας, αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία στα οποία επικεντρώθηκε η συνεδρίαση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βασίλης Κορκίδης, εστιάζοντας στην διαμορφούμενη εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ανέφερε ότι το ευρωβαρόμετρο και οι βασικοί δείκτες επιχειρηματικού κλίματος δείχνουν κατάσταση ύφεσης.

Σε μια αβέβαιη συνολικά ευρωπαϊκή κατάσταση, οι διαπιστώσεις για σήμερα είναι ότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να  ανησυχούν για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, αλλά οι κύριες ανησυχίες τους είναι η αύξηση των τιμών, ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής. Για την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, οι ανησυχίες και οι διαπιστώσεις, από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ρωσίας Ουκρανίας, όπως ανέφερε, είναι ένα απαιτητικό περιβάλλον με τις τιμές της ενέργειας να εκτοξεύονται στα ύψη, ένα περιβάλλον πρόκλησης με υψηλό πληθωρισμό και χαμηλή εμπιστοσύνη, το οικονομικό κλίμα και οι προσδοκίες για την απασχόληση να μειώνονται, οι διαφορετικές επιδόσεις ανάλογα με κατηγορίες και κλάδους, καθώς και τις οικονομικές προβλέψεις να συρρικνώνονται λόγω εκτόξευσης του πληθωρισμού παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε με στοιχεία στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών στους επιμέρους κλάδους, σημειώνοντας ότι, προσδοκίες, για το εξάμηνο που διανύουμε, φαίνεται να ανατρέπουν τις τάσεις του α’ εξαμήνου. Σχολιάζοντας τα του πληθωρισμού, παρατήρησε ότι το γεγονός πως ο διψήφιος ευρωπαϊκός πληθωρισμός επιχειρείται να αντιμετωπισθεί από την ΕΚΤ με υψηλά επιτόκια 11 ετών στην ευρωζώνη, αυτόματα σημαίνει πως η πλειονότητα των υφιστάμενων και νέων δανείων θα καθίσταται ολοένα και πιο ακριβή, επιβαρύνοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων.

Η επιχειρηματικότητα επιθυμεί ένα σταθερό και ευνοϊκό περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει ανταγωνιστικότητα και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές. Η Κομισιόν πρέπει να αποφύγει νέες ρυθμιστικές επιβαρύνσεις που εμποδίζουν την ανάκαμψη και μια αποτελεσματική πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις και να υποστηρίξει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν τις επενδύσεις σε δεξιότητες και υποδομές, είπε.

Μεταξύ άλλων, τονίστηκε ότι τα επιχειρηματικά πάρκα μπορούν να προσφέρουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον και να προσθέσουν οικονομική αξία στο σύνολο της οικονομίας, παρέχοντας παράλληλα λύσεις σε θέματα χωροθέτησης, ως επι το πλείστων μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του αστικού ιστού.

Επίσης, επισημάνθηκε ότι το Επιμελητήριο διατηρεί ψηλά στην ατζέντα του μια πολιτική η οποία ευνοεί, αφενός την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, αλλά και τις πιθανές συνέργειες, μέσα από τις οποίες μπορεί να εμφανιστούν καινοτόμα προϊόντα και, αφετέρου, να υπάρξει και προστασία του περιβάλλοντος, είτε από την μείωση των οχλήσεων από τους θορύβους για τον αστικό ιστό, είτε από τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής άρα και εκπεμπόμενων ρύπων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ευρύτερο Πειραϊκό χώρο και τους σχεδιασμούς ανάπτυξης των πάρκων με έμφαση στον τομέα των ναυπηγοεπισκευών, αλλά και άλλων μεταποιητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, ως στοιχείων προώθησης της γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας. Τα επιχειρηματικά πάρκα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της μεταποίησης, την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και της ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων που θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Με αφορμή τη νομοθεσία για τα επιχειρηματικά πάρκα, έγινε αναφορά στο Άρθρο 75, που αφορά στον χειρισμό Μηχανημάτων Έργου και την προσθήκη του άρθρου 4Β στον ν. 3982/2011 με τις μεταβολές που επέρχονται, στην πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας των εργαζομένων και αφορά στην παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, των οποίων οι στόχοι, η διάρκεια, το περιεχόμενο, οι απαιτήσεις ως προς τους εκπαιδευτές και η διαδικασία εξέτασης καθορίζονται με την ως άνω απόφαση. Ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το Επιμελητήριο, σε χώρο του οποίου έχουν εγκατασταθεί και θα λειτουργούν προσομοιωτές για την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων στον χειρισμό όλων των μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης.

Στη συνεδρίαση, ανακηρύχθηκε ομόφωνα επίτιμο μέλος του  Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, ο επίτιμος πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Ν., κ. Μιχάλης Σακέλλης, με τον πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π να αναφέρεται στην πολυετή «πλεύση» του κ. Σακέλλη  στα ακτοπλοϊκά δρώμενα της χώρας και τη γόνιμη, αλλά και αποτελεσματική, συνδρομή του στην ανάπτυξη του ακτοπλοϊκού επιχειρείν, και όχι μόνο.

Τέλος, το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π απασχόλησαν η διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Αττικής, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, η υποβολή ενεργειακής αναβάθμισης του διατηρητέου κτιρίου στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», καθώς και η ένταξη στο πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς».

Διαβάστε ακόμη

Η κόκκινη κάρτα στην Αττική Οδό, η Goldman Sachs αγόρασε ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, η HIG θέλει τον Beinoglou και ο Γερμανός πολιορκεί δύο εταιρίες

Ανδριόπουλος (Dimand): «Ξεκινάμε το ΜΙΝΙΟΝ, αυξάνουμε τις επενδύσεις στην Ομόνοια»

Σαν να τελείωσε ο πόλεμος – Ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού