Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προχώρησε στην αγορά 12.250 ιδίων μετοχών

  • newsroom


Η μέση τιμή κτήσης ήταν στα 9,9748 ευρώ ανά μετοχή

Στην αγορά 12.250 ιδίων μετοχών προχώρησε την περασμένη Πέμπτη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., όπως γνωστοποίησε σήμερα με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 29/4/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 12.250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,9748 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 122.191,49 ευρώ.

Διαβάστε ακόμα:

Ελληνικός Χρυσός: Eγκρίθηκε η δημιουργία χώρου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων στις Σκουριές

Αδυναμία επανεκκίνησης αναφέρουν οι επιχειρηματίες πάρκων αναψυχής με επιστολή τους στον πρωθυπουργό

ΕΒΕΠ: Αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας στους αυτοαπασχολούμενους