ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών στην τιμή των 13 ευρώ - Συνεχίζονται οι μετοχικές διεργασίες με την είσοδο του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη στο μετοχικό κεφάλαιο

Η απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως πρώτο αποκάλυψε το newmoney, συμπληρώνει ένα μεγάλο κομμάτι του μετοχικού παζλ στον Όμιλο ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Η επίδοση αυτή δείχνει ότι το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται σε διεθνή πρότυπα και ουσιαστικά υποβιβάζεται στην κατηγορία αναξιόπιστης εταιρικής διακυβέρνησης

Στο πρώτο πόρισμα της για τη δημιουργία νέου κανονιστικού πλαισίου στον κατασκευαστικό κλάδο διαπιστώνει απουσία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά – Τι προτείνει

Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόµα και υπό δυσμενείς οικονοµικές συγκυρίες

Απόρρητο Απόρρητο