ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ενίσχυση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου σε επίπεδα άνω των 2,2 δισ. ευρώ, περαιτέρω αύξηση της συμβολής των τομέων των παραχωρήσεων και της ενέργειας και κύκλος εργασιών στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 1,4 δισ. ευρώ είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στα αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ