Επιχειρήσεις

ΓΕΚΕ Α.Ε.: Συντονισμένη δράση μετόχων για τον έλεγχο της εταιρείας

  • newsroom


Μέτοχοι που κατέχουν αθροιστικά το 93,14% των δικαιωμάτων ψήφου, συμφώνησαν και πλέον ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της εταιρείας

Η ΓΕΚΕ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από τους μετόχους της Δωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνο Κεφάλα, Γεώργιο Κεφάλα και Αγγελική Κεφάλα, που κατέχουν αθροιστικά το 93,14% των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία, με την οποία γνωστοποιούν ότι συμφώνησαν και από τις 11 Μαΐου 2021 ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της εταιρείας, κατά τρόπο ώστε να υιοθετείται κοινή πολιτική ως προς την διοίκησή της.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ΓΕΚΕ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3556/2007, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και της Απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από τους κάτωθι μετόχους της:

Την κυρία Δωροθέα Κεφάλα, η οποία κατέχει το 30,40% των δικαιωμάτων ψήφου ,

Τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφάλα, ο οποίος κατέχει το 30,39% των δικαιωμάτων ψήφου,

Τον κύριο Γεώργιο Κεφάλα, ο οποίος κατέχει το 24,45% των δικαιωμάτων ψήφου,

Την κυρία Αγγελική Κεφάλα, η οποία κατέχει το 7,89% των δικαιωμάτων ψήφου.

Σύμφωνα με την εν λόγω γραπτή ενημέρωση, οι ως άνω μέτοχοι, που αθροιστικά κατέχουν το 93,14% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, συμφώνησαν και από 11/5/2021, ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας, κατά τρόπο ώστε να υιοθετείται κοινή πολιτική ως προς την διοίκησή της.

Ενόψει των ανωτέρω, και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 περ. α’ και του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την προαναφερόμενη συμφωνία των μετόχων.

Για κάθε άλλη εξέλιξη, και εφόσον παραστεί ανάγκη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Διαβάστε ακόμη

Φόρουμ Δελφών: Ο Άλμπερτ Μπουρλά της Pfizer μιλά για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού

Σκυλακάκης: «Με κανόνα ”Ν μείον 1” θα απορροφήσουμε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης»

ΟΤΕ: Έκδοση ομολόγων €350 εκατ. από τη βρετανική θυγατρική OTE plc