ΓΕΚΕ

Στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για τις μετοχές της εισηγμένης εταιρείας "ΓΕΚΕ Α.Ε.", το Χρηματιστήριο Αθηνών, αναπροσαρμόζει το κατώτατο όριο διακύμανσης της μετοχής "ΠΡΕZΤ" σε -18,44%